• Cheminių medžiagų ir mišinių aktualių ataskaitų rengimas

  KONSULTACINIS SEMINARAS

  CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR MIŠINIŲ AKTUALIŲ ATASKAITŲ RENGIMAS,

  NAUDA JŲ VALDYMO PROCESE NAUDOJANT ISO STANDARTUS

  2015-02-04 12.00-16.00 val., Jonava

  Seminaro tikslas – suteikti seminaro dalyviams teorinių ir praktinių žinių apie aplinkosauginių ataskaitų, susijusių su cheminėmis medžiagomis ir mišiniais, rengimą ir pristatymas atitinkamoms institucijoms; ISO standartų taikymą valdant chemines medžiagas ir mišinius įmonėse.

  Tikslinė auditorija – įmonės, profesionaliai naudojančios chemines medžiagas ir mišinius savo veikloje.

  Seminaro metu nagrinėjamos temos:

  • Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos tvarka;

  • Duomenų ir informacijos apie LR gaminamas, importuojamas, platinamas, eksportuojamas ir profesionaliai naudojamas chemines medžiagas ir preparatus, jų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai teikimo, rinkimo, kaupimo bei tolesnio paskirstymo tvarka;

  • Tirpiklius naudojančių įrenginių apskaitos formos pildymas;

  • Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ir medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaita.

  • Kokybės vadybos sistemos (ISO 9001:2008) taikymas cheminių medžiagų ir mišinių valdymo procese: reikalavimai, valdymo principai, teikiama nauda.

  • Aplinkos vadybos sistemos (ISO 14001: 2004) taikymas cheminių medžiagų ir mišinių valdymo procese: valdymo principai, priemonių taikymas, ženklinimas, saugojimas.

  • Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos (BS OHSAS 18001:2007) taikymas cheminių medžiagų ir mišinių valdymo procese: taikomos priemonės, pavojų valdymas, saugos duomenų lapai, AAP.

  • DARBOTVARKĖ:

  12.00 – 12.15

  Dalyvių registracija

  12.15 – 13.45

  Aplinkosauginių ataskaitų, susijusių su cheminėmis medžiagomis ir mišiniais, pildymas ir pristatymas atitinkamoms institucijoms

  13.45 – 14.00

  Kavos pertraukėlė

  14.00 – 15.30

  ISO standartų taikymo galimybės gerinant cheminių medžiagų ir mišinių valdymo procesą įmonėse

  15.30 – 16.00

  Diskusijos, kava

  Seminaro vertė – tiksli, išsami ir naudinga informacija iš savo srities ekspertų, padėsianti laiku ir teisingai valdyti ataskaitas ir procesus, susijusius su cheminėmis medžiagomis ir mišiniais, įmonėje.

  Lektorės: UAB “SDG” aplinkosaugos ekspertė Neringa Grigaravičienė – baigusi aplinkosaugos inžinerijos studijas, turinti daugiau kaip 7 metų konsultavimo aplinkosaugos klausimais patirtį. Dirba su įvairiomis gamybinėmis Lietuvos įmonėmis, naudojančiomis chemines medžiagas bei mišinius profesinėje veikloje. Veda mokymus ir teikia konsultacijas įvairiais aplinkosaugos klausimais.

  UAB “SDG” vadybos sistemų specialistė Aistė Vėliūtė – aplinkos inžinerijos magistrė, dirbanti su įvairiomis pramonės sektoriaus įmonėmis, turinti 4 metų darbo patirtį dirbant su Europos Sąjungos projektais, “CSR Network Lithuania” tinklo narė.

  Kaina – 30 EUR (103,58 LT) + PVM. KPPAR nariams 25 EUR (86,32 LT) + PVM. Seminaro metu išduodami pažymėjimai, dalomoji medžiaga.

  Seminaro vieta – Fabriko g. 3, 55111, Jonava – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialas

  Prašome užpildyti seminaro dalyvio anketą.

  Jūsų registraciją patvirtinsime atsiųsdami el. paštu sąskaitą išankstiniam apmokėjimui. Prašome dalyvio mokestį sumokėti pavedimu į Rūmų sąskaitą (įmones kodas 110068545, a/s LT95 4010 0425 0007 3374 AB DNB bankas arba a/s LT61 7044 0600 0310 5231 AB SEB bankas). Sąskaita faktūra Jums bus įteikta seminaro metu. Neatvykus, pinigai už seminarą grąžinami, apie nedalyvavimą pranešus ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną. Seminaras įvyks, susirinkus reikiamam dalyvių skaičiui.

  Maloniai laukiame Jūsų atvykstant!


  Data: 2015-02-04, nuo 12:00 iki 16:00


Skip to content