• Ar profesinis mokymas tenkina verslo poreikius?

  AR PROFESINIS MOKYMAS TENKINA VERSLO POREIKIUS?

  2015 m. gruodžio 1d. 14 val.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose, K.Donelaičio g. 8, Kaune

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, atstovaudami verslo interesams, skatina nuolatinį verslo, mokslo ir valdžios bendradarbiavimą. Socialinių partnerių ir darbdavių dalyvavimas švietimo procesuose nuolat didėja (dalininkai profesinio mokymo įstaigose; priima mokinius į praktiką ir juos įdarbina; organizuoja ir dalyvauja asmens įgytų kompetencijų vertinimuose; inicijuoja ir dalyvauja profesinio profesinių standartų rengime, mokymo programų kūrimo ir atnaujinimo darbo grupėse; teikia rėmimo paslaugas).

  Nepaisant pastarųjų metų teigiamų infrastruktūros pokyčių (sektoriniai praktinio mokymo centrai), verslininkai turi pastabų dėl Lietuvos profesijų planavimo bei specialistų parengimo. Lietuvoje tik apie 28 proc. asmenų mokosi amato, kai tuo tarpu ES vidurkis yra apie 50 proc. Šiuo metu maždaug 60 proc. lietuvių dirba srityse, kur reikalingas profesinis išsilavinimas, o tai rodo, kad darbo rinkai reikalingi ne vien žmonės, turintys aukštąjį išsilavinimą. Tik subalansuotas specialistų rengimas, mokymo programų pritaikymas rinkos poreikiams padės jaunimui integruotis į darbo rinką, o verslui sėkmingai išlaikyti augimo tendencijas.

  Siekdami paskatinti pokyčius, kviečiame apskritojo stalo diskusijai verslo, profesinio mokymo, Švietimo ir mokslo ministerijos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovus.

  Renginio programa:

  1. Profesinio mokymo plėtra ir vizija

  LR švietimo ir mokslo viceministrė G. Krasauskienė, ŠMM Profesinio mokymo skyriaus vedėjas M. Griškevičius

  2. Kvalifikuotos darbo jėgos problema Lietuvos darbo rinkoje

  Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Darbo departamento vyriausiasis patarėjas

  R. Darulis

  3. Kauno regiono profesinio mokymo įstaigų indėlis tenkinant darbo rinkos poreikius

  LR profesinio mokymo įstaigų asociacijos tarybos narys, atstovaujantis Kauno krašto profesinio mokymo įstaigas, A. P. Grevas

  4.Verslininkų pasisakymai, diskusijos

  Kviečiame aktyviai dalyvauti!

  Iškilus klausimams kreiptis el. paštu agne.kudirkiene@chamber.lt
  arba tel. (8 37) 20 34 83

  Data: 2015-12-01, nuo 14:00 iki 16:00


Skip to content