• Apskritojo stalo diskusija maisto sektoriuje veikiančioms įmonėms su Žemės ūkio ministerijos ir Kaimo verslo ir rinkos plėtros agentūros atstovais 

  Gerbiami Rūmų nariai, kviečiame rugsėjo 20 d. nuo 10 iki 12 val. į susitikimą su Žemės ūkio ministerijos į susitikimą su Žemės ūkio ministerijos ir Kauno verslo ir rinkos plėtros agentūros atstovais dėl teisinio reguliavimo žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo srityje, atsiskaitymo, sutarčių sudarymo ir kitais susijusiais klausimais.

  Skirta: Rūmų nariams – įmonėms, dalyvaujančioms žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje

  Susitikimo tikslas – aptarti teisinį reguliavimą žemės ūkio ir maisto produktų srityje, atsakant į verslo atstovams rūpimus klausimus.

  Renginys nuotolinis: užsiregistravusiems atsiųsime nuorodą.

  Susitikimo metu nagrinėsime teisinį reguliavimą, susijusį su 2019/633/ES Direktyvos perkėlimu: 

  1. Lietuvos Respublikos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymas Nr. XIV-49 (toliau – NPPD įstatymas)
  2. Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XI-626 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 91, 11, 12, 14, 15 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 93ir 9 straipsniais ir priedu įstatymas Nr. XIV-410 (toliau – MPĮNVD įstatymas); 
  3. Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo Nr. VIII-1422 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XIV-411 (toliau – Atsiskaitymo įstatymas).

  Darbotvarkė: 

  1. Įžanga. 
  2. Pranešimas
  • Teisinis reguliavimas žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo srityje (NPPD įstatymas).
  • Žemės ūkio ir maisto produktų pirkimo-pardavimo sutarties sąlygos.
  • Draudžiami prekybos praktikos veiksmai.
  • Priežiūros institucijos, jų funkcijos, konsultavimosi galimybės.
  • ŽŪM informacija apie planuojamą NPPD teisinės bazės peržiūrą 2023-2024 m. 
  1. Diskusija. 

  Iš Žemės ūkio ministerijos dalyvaus: Evaldas Pranckevičius, Ekonominės analizės sk. vedėjas; Regina Mininienė, Finansų biudžeto dep. direktorė, Jolita Čičiurkienė,Finansų ir apskaitos sk. vedėja, Kristina Šimkutė, Ekonominės analizės sk. vyr. specialistė.

  Iš Kaimo verslo ir rinkos plėtros agentūros: Žadvilė Abelienė, direktoriaus pavaduotoja ir Rinkos priežiūros skyriaus specialistai.

  Teikite išankstinius klausimus ir registruokitės į renginį iki rugsėjo 15 d. 

  Nuoroda registracijai: https://forms.gle/82qsovP7XsbdBSrC7

  Informacija: Daiva Vyšniauskienė, 8687 36240, daiva.vysniauskiene@chamber.lt

  Data: 2023-09-20, nuo 10:00 iki 12:00


Skip to content