• Naujienos
 • Vyriausybė patvirtintino pagalbos verslui planą

  Šiandien Vyriausybės posėdyje bendru sutarimu buvo pritarta ekonomikos skatinimo ir koronaviruso sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano projektui. Bendra Vyriausybės priemonių apimtis – 2,5 mlrd. eur, kartu su bankų skolinimosi potencialo padidinimu – 5 mlrd. eur,  tai yra apie 10 proc. nuo šalies BVP. Plane numatyti 5 tikslai. Priemones, kurios numatytos verslui išdėstysime išsamiau.

  Dėkojame nariams, kurie Kauno PPA rūmams operatyviai pateikė problematiką dėl koronaviruso sukeltų pasekmių konkrečiam verslui ir pasiūlymų, kurie padėtų „amortizuoti“ šias pasekmes ir tęsti veiklą. Rimas Varkulevičius, Lietuvos PPA rūmų asociacijos prezidentas, kovo 10 d. dalyvavo pasitarime Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje, išsakė narių problematiką, pateikė pasiūlymus dėl mokesčių atidėjimo, lengvatinių paskolų, garantijų suteikimo. Šiandien Vyriausybės pasitarime LPPARA prezidentas padėkojo už operatyvų Vyriausybės darbą, priemonių paketą, atkreipė dėmesį į Teisingumo ministerijos ir Lietuvos PPA rūmų bendradarbiavimą dėl Force Majeure aplinkybių atsiradimo sąlygų, pažymų išdavimo.

  Finansų ministras Vyriausybės posėdžio metu išsakė poziciją, kad verslas negali tikėtis pagalbos, jei vers darbuotojus eiti nemokamų atostogų ar masiškai juos atleidinės. Kvietė verslo atstovus būti socialiai atsakingais. LR Seimas skubos tvarka priims teisės aktus, kurie susiję su Vyriausybės patvirtintu planu, o ministrai išleis atitinkamus įsakymus.

  „Prašome Rūmų narius informuoti dėl iškylančių problemų, klausimų, pasiūlymų. Juos pateiksime LR Vyriausybei ir konkrečiai už priemonių plano įgyvendinimą atsakingai institucijai. Esame Vyriausybės socialiniai partneriai, todėl kviečiu aktyviam, konstruktyviam ir socialiai atsakingam bendradarbiavimui.“ – sako Zigmantas Dargevičius, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas.

  Palaikykime ryšį: laukiame Jūsų klausimų, problematikos: daiva.vysniauskiene@chamber.lt, 8687 36240, taip pat galite užpildyti formą.

   

  Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano tikslai:

  1. Užtikrinti reikiamus resursus efektyviai sveikatos ir visuomenės apsaugos sistemų veiklai (suma 500 mln. Eur).

  2. Padėti išsaugoti darbo vietas ir gyventojų pajamas:

  1. Valstybės lėšomis solidariai iki trijų mėnesių prisidėti prie darbdavių pastangų išsaugoti darbo vietas, padengiant dalinės prastovos ar prastovos išmokos dalį darbuotojams. Darbuotojui turi būti užtikrinta ne mažesnė nei minimali mėnesinė alga. Valstybės lėšų dalis 60 proc. bet ne daugiau kaip MMA (suma 250 mln. eur, lėšos planuojamos skirti iš garantinio fondo, ES lėšų).
  2. Užtikrinti ligos išmokas prižiūrintiems vaikus ir neįgaliuosius, kai švietimo įstaigose ar socialinės priežiūros ir užimtumo centruose nustatomas infekcijų plitimą ribojantis režimas (suma – 200 mln. eurų. Lėšos skiriamos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo, taip pat bus skolinamasi).
  3. Iki trijų mėnesių mokėti savarankiškai dirbantiems, kurie mokėjo socialinio draudimo įmokas, fiksuotą 257 eurų dydžio išmoką per mėnesį, kai dėl nustatyto infekcijų plitimą ribojančio režimo negali vykdyti savo veiklos (suma 50 mln. eur, lėšos skiriamos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo, taip pat bus skolinamasi).
  4. Prailginti būsto paskolų įmokų (išskyrus palūkanas) mokėjimo atidėjimo laikotarpį netekusiems darbo nuo 3 iki 6 mėnesių, suteikiant valstybės garantiją (valstybės garantijos).
  5. Sudaryti galimybę atidėti arba išdėstyti įmokas už sunaudotą elektros energiją ir gamines dujas UAB „Ignitis“.
  6. Rekomenduoti savivaldybėms sudaryti galimybę atidėti arba išdėstyti komunalines įmokas ir įmokas už šilumos energiją.

   

  3. Padėti verslui išsaugoti likvidumą:

  1. Kuo skubiau suteikti mokestines paskolas atidedant arba išdėstant mokesčius sutartu grafiku, netaikant palūkanų (atsakingos institucijos VMI, Sodra, priemonė jau taikoma)
  2. Sustabdyti mokestinių nepriemokų išieškojimo veiksmus, vadovaujantis protingumo kriterijais (atsakingos institucijos VMI, Sodra, priemonė jau taikoma)
  3. Atleisti mokesčių mokėtojus nuo baudų (atsakingos institucijos VMI, Sodra, priemonė jau taikoma)
  4. Sudaryti galimybę atidėti arba išdėstyti išskaičiuoto gyventojų pajamų mokesčio mokestinės nepriemokos sumokėjimą;
  5. Padidinti Žemos ūkio paskolų garantijų fondo ir INVEGA garantijų limitą 500 milijonų eurų ir išplėsti garantijų suteikimo sąlygas. Mažoms ir vidutinėms įmonėms kompensuoti nuo 50 iki 100 proc. faktiškai sumokėtų palūkanų sumos (suma 500 mln. eur, Valstybės garantijos).
  6. Sudaryti galimybę atidėti arba išdėstyti įmokas už sunaudotą elektros energiją ir gamtines dujas UAB „Ignitis“ verslo klientams.
  7. Rekomenduoti savivaldybėms atidėti arba išdėstyti komunalines įmokas už šilumos energiją.
  8. Rekomenduoti savivaldybėms atleisti mokesčių mokėtojus nuo komercinės paskirties nekilnojamojo turto, žemės mokesčių.

   

  4. Skatinti ekonomiką:

  1. Spartinti investicijų programas (1,2 mlrd. eurų) greitinant mokėjimus ir didinant skiriamo finansavimo intensyvumą (ES lėšos ir Valstybės investicijų programa).
  2. Perskirstyti ES investicijų lėšas sveikatos, užimtumo ir verslo sritims (suma 250 mln. eur, ES lėšos).
  3. Spartinti valstybės biudžeto asignavimų einamosioms išlaidoms naudojimą (Valstybės biudžetas)
  4. Leisti naudoti visas Klimato kaitos programos ir Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas ir spartinti daugiabučių namų renovacijos programą (suma 250 mln. eur, Valstybės biudžeto, ES lėšos, kitos viešosios lėšos).
  5. Įsteigti COVID-19 pasekmių mažinimo fondą ir sudaryti galimybės juridiniams ir fiziniams asmenims aukoti lėšas (privačios lėšos, sąsk. Nr. LT56 1010 0000 0853 2407).
  6. Nustatyti papildomą valstybės garantijų limitą, siekiant sukurti arba papildyti esame finansines priemones, valstybes prisiimant pirminę riziką (suma: 500 mln. eur, valstybės garantijos).
  7. Rekomenduoti Lietuvos bankui imtis šių kredito įstaigų reguliacinių priemonių, siekiant padidinti bankų skolinimo potencialą 2,5 milijardais eurų (kredito įstaigų lėšos):
  • Kredito įstaigų kapitalo pakankamumo reikalavimų sumažinimas;
  • Likvidumo rezervų sumažinimas;
  • Kitų priežiūrinių priemonių sumažinimas.

   

  5. Užtikrinti valstybės iždo likvidumą (suteikti teisę Vyriausybei skolintis papildomai 5 mlrd. Eurų).

   

  Daugiau informacijos:

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 16 d. pasitarimo protokolas  Nr. 14

  Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planas

  Vyriausybės pasitarimo ir posėdžio video medžiaga

  Ekonominių ir finansinių priemonių planas dėl COVID-19

   

   

Skip to content