• Naujienos
 • VMI pateikia atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus dėl COVID-19 testų

  1. Kada darbdavio išlaidos už darbuotojo atliktą COVID-19 testą yra laikomos įmonės leidžiamais atskaitymais, o kada darbuotojo pajamomis?

  Klausimai, susiję su išlaidų, patirtų dėl COVID-19, apmokestinimu, vertinami sistemiškai pelno ir gyventojų pajamų mokesčių aspektu. Visos situacijos visų pirma vertinamos Pelno mokesčio įstatymo taikymo aspektu.

  Įmonės sąnaudos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams kaip sąnaudos, užtikrinančios savo darbuotojų saugumą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos laikotarpiu (PMĮ 17 str.), laikytina, kad darbuotojas asmeninės naudos negavo, todėl GPM įstatymo nuostatos netaikomos.

  PMĮ taikymo prasme leidžiamiems atskaitymams priskiriamos darbuotojų naudai (PMĮ 17 str.) patirtos išlaidos. Todėl tais atvejais, kai įmonės išlaidos laikomos darbuotojo gauta nauda, kuri gali būti pripažįstama pajamomis (pinigais ar natūra) ir apmokestinama pajamų mokesčiu, kaip su darbo santykiais susijusios pajamos, faktiškai patirtos įmonės išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams.

  2. Ar ekstremalios situacijos dėl COVID-19 metu įmonės patirtos išlaidos darbuotojams atliktiems testams ir skiepams priskiriamos leidžiamiems atskaitymams?

  Įmonės patirtos išlaidos, susijusios su darbuotojams atliekamais Covid-19 testais ir skiepais, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, kaip būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos išlaidos. Tokiu atveju laikytina, kad darbuotojas asmeninės naudos negavo, todėl GPM įstatymo nuostatos netaikomos.

  3. Kaip mokesčių tikslais traktuojami ekstremalios situacijos dėl COVID-19 metu darbuotojų šeimos nariams atlikti testai ir skiepai?

  Įmonės patirtos išlaidos, susijusios su darbuotojo šeimos nariui (sutuoktiniui, vaikams) atliekamais Covid-19 testais ir skiepais, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, kaip sąnaudos, patirtos darbuotojo šeimos nario naudai. Tokia darbuotojo šeimos nario (sutuoktinio, vaikų) natūra gauta nauda, vadovaujantis GPM įstatymo 9 str. 7 dalimi, laikoma darbuotojo su darbo santykiais susijusiomis pajamomis.

  4. Įmonė savo iniciatyva, siekdama apsaugoti kolektyvą, užtikrinti veiklos tęstinumą bei išvengti masinio darbuotojų užsikrėtimo, kas savaitę (rečiau arba dažniau) atlieka visiems darbuotojams (turintiems ir neturintiems kontaktą su klientais) Covid-19 testus.

  Įmonės patirtos išlaidos, susijusios su darbuotojams atliekamais Covid-19 testais, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, kaip būtinosios darbo saugos ir darbuotojų apsaugos išlaidos. Tokiu atveju, šios išlaidos nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas ir GPM įstatymo nuostatos netaikomos.

  5. Įmonė, siunčia darbuotoją į komandiruotę į šalį, kurioje atvykusiems asmenims būtina pateikti įrodymus, kad jų Covid-19 testas yra neigiamas. Ar šios įmonės patirtos testo atlikimo išlaidos priskiriamos įmonės leidžiamiems atskaitymams?

  Pateiktu atveju įmonės patirtos išlaidos, susijusios su darbuotojams atliekamais Covid-19 testais, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, kaip sąnaudos susijusios su užsienio komandiruote ir būtinos vieneto ekonominei veiklai vykdyti. Tokiu atveju, šios išlaidos nėra gyventojų pajamų mokesčio objektas ir GPM įstatymo nuostatos netaikomos.

  6. Įmonė, siekdama nustatyti, ar darbuotojas yra persirgęs Covid-19, atlieka serologinius imunoglobulinų G(IgG) ir M(IgM) Covid-19 ligos tyrimus, kurie parodo ar darbuotojas turi Covid-19 antikūnių. Ar šios patirtos išlaidos priskiriamos įmonės leidžiamiems atskaitymams ir ar būtų laikomos darbuotojo pajamomis natūra?

   Tokios įmonės patirtos išlaidos laikytinos išlaidomis, patirtomis darbuotojo naudai. Tokia darbuotojo gauta nauda pripažįstama pajamomis natūra ir apmokestinama pajamų mokesčiu kaip su darbo santykiais susijusios pajamos. Tokiu atveju, įmonės išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, kaip darbuotojų naudai (PMĮ 17 str.) patirtos išlaidos.

  Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija

Skip to content