• Naujienos
 • Visi kartu galime padaryti daugiau

  Didžiausia Kauno regiono verslo bendruomenė lapkričio mėnesį minėjo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų veiklos 30-metį. Didžiuojamės, kad Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus, kaip patikimą savo verslo partnerį pasirinko net 649 įmonės ir visi kartu mes esame didžiausi rūmai Lietuvoje.

  Kaunas yra vienas iš Rūmų dvasios puoselėtojų ir jau nuo 1991 metų, kai Kaune buvo atkurti prieškario Lietuvoje veikę rūmai, mūsų organizacija yra patikima verslo savivaldos institucija ir partneris, padėjęs pamatus solidarumo principu pagrįstiems verslo bendruomenės santykiams. Per 30 veiklos metų rūmai visų narių dėka labai stipriai keitėsi, tobulėjo ir augo. Ne mažesnes ambicijas turi ir ateinantiems metams.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius sako: „Rūmų pripažinimas verslo bendruomenėje ir kitų verslo organizacijų bei valstybinių institucijų lygmenyje priklauso nuo tvirtos pozicijos ir garsaus balso ją išsakant. Šimtmetį siekianti rūmų istorija bei 30 produktyvių veiklos Lietuvos klestėjimo ir augimo labui metų mus įpareigoja.“

  Rūmų prezidentas pažymi, kad Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmai savo veikloje vadovaujasi trimis vertybėmis: patikimumu, partneryste ir progresyvumu. „Mes esame atviri, sąžiningi ir profesionalūs, kuriame vertę bendradarbiaudami ir vadovaudamiesi lygiavertiškumo principu ir siekiame visapusiško augimo – bendruomenės įmonių plėtros, narių vadovų ir darbuotojų kompetencijų gilinimo, narių skaičiaus augimo“, – sako Z. Dargevičius.

  Apžvelgdamas praėjusius metus didžiausios regiono verslo bendruomenės vadovas pastebi, kad metai nebuvo lengvi. Bet jie tikrai buvo darbingi ir rezultatyvūs. 2021-aisias įvyko 24 apskritojo stalo diskusijos su ministrais, viceministrais ir LR Seimo nariais, valstybės įmonių vadovais, jose dalyvavo 300 dalyvių. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai bendradarbiauja su valdžios ir valstybės valdymo institucijomis vietiniu, regioniniu ir tarptautiniu mastu, todėl šiais metais organizavome 8 verslo pusryčius ir net 25 susitikimus su valdžios atstovais, šiuose renginiuose dalyvavo daugiau nei penki su puse šimto verslo bendruomenės narių.

  Kauno ir Marijampolės verslininkų nepaliekame vienų su jų problemis, ir nuolat kreipiamės į valdžios ir savivaldos atstovus, keldami verslui aktualius klausimus ir problematikas. Per šiuos metus, pateikėme 238 pozicijas dėl verslo aplinkos gerinimo, į daugiau nei 15 procentų jų buvo atsižvelgta.

  Viena didžiausių problemų, su kuria susiduria verslas, šiais metais yra darbo jėgos trūkumas. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas sako: „Norint užtikrinti ir didinti šalies ūkio augimą, bendro vidaus produkto augimą būtina spręsti darbo jėgos klausimus. Būtent darbuotojų trūkumas stabdo verslo plėtrą ir ši problema aktuali visiems sektoriams. Atsižvelgiant į demografinius šalies rodiklius, įvertinant ilgalaikių bedarbių skaičių ir gyventojų motyvaciją dirbti, rūmai siūlo lengvinti sąlygas darbuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimui. Šie darbuotojai nesukurs konkurencinių sąlygų lietuviams, bet užtikrins galimybę plėtotis Lietuvos įmonėms. Turtingos Europos Sąjungos valstybės jau eina šiuo keliu.“

  Rūmų prezidento nuomonei antrina ir rudenį Vadovo dienoje dalyvavęs ekonomistas Marius Dubnikovas. Jo teigimu nedarbo rodiklis net neatspindi realios padėties, nes dalis vis dar dirba šešėlyje, tačiau darbuotojų trūkumo problema išlieka ir ateityje ji bus dar didesnė. „Neišvengiamai turėsime įsileisti darbuotojus iš trečiųjų šalių, nes yra rekordinis tuščių darbo vietų skaičius, o atlyginimų didinimas problemos neišspręs“, sako jis.

  Z. Dargevičius džiaugiasi, kad Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai – tai stipri 45 tūkstančių žmonių bendruomenė, kuri nuolat auga. „Siekiame, kad kiekvienas bendruomenės narys čia atrastų savo stiprybes ir pasitelktų jas kuriant savo, savo verslo, savo krašto ir visos Lietuvos gerovę. Visi kartu galime padaryti daugiau, todėl kviečiu jungtis ir spręsti verslo problemas drauge“, būti bendruomenės dalimi kviečia rūmų prezidentas.

Skip to content