• Naujienos
 • Verslo tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodiklis

  2021 m. kovą ekonominių vertinimų rodiklis padidėjo 3 procentiniais punktais

  Ekonominių vertinimų rodiklis, t. y. bendras ekonomikos dalyvių – gamintojų, vartotojų ir investuotojų – pasitikėjimas Lietuvos ekonomika, 2021 m. kovą, palyginti su vasariu, padidėjo 3 procentiniais punktais ir sudarė 2 proc.

  Nors ekonominių vertinimų rodiklis geresnis nei vasario mėn., tačiau jam neigiamos įtakos turi susidariusi situacija dėl COVID-19 pandemijos: 31 proc. (prieš mėnesį – 32 proc.) respondentų nurodė, kad jų įmonės veiklą apribojo karantinas. Labiausiai pandemijos įtaką jautė prekybos (42 proc., prieš mėnesį – 44 proc.) ir paslaugų sektorius (38 proc., prieš mėnesį – tiek pat proc.), mažiau – pramonės (16 proc., prieš mėnesį – 17 proc.) ir statybos sektorius (20 proc., prieš mėnesį – 19 proc.). Statybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo 6, prekybos – 5, pramonės – 3, vartotojų* – 2, paslaugų sektoriaus – 1 procentiniu punktu.

  Ekonominių vertinimų rodiklis, palyginti su 2020 m. kovu, buvo 1 procentiniu punktu didesnis. Pramonės pasitikėjimo rodiklis padidėjo 5 procentiniais punktais. Prekybos pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 6, statybos – 5, paslaugų sektoriaus – 2 procentiniais punktais. Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2021 m. kovą, palyginti su 2020 m. kovu, nepasikeitė.

  Duomenys buvo renkami kovo 1–26 dienomis.

  Pramonės pasitikėjimo rodiklis

  Pramonės įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad kovą, palyginti su vasariu, pramonės pasitikėjimo rodiklis padidėjo 3 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo optimistinė produkcijos gamybos prognozė.

  Įmonių, prognozuojančių gamybos augimą per artimiausius 3 mėn., dalis padidėjo nuo 24 iki 31 proc., o prognozuojančių mažėjimą – sumažėjo nuo 12 iki 7 proc. Geresnė ir gaminių eksporto prognozė: 31 proc. įmonių prognozavo eksporto didėjimą, 8 proc. – mažėjimą (prieš mėnesį – atitinkamai 23 ir 9 proc.). Dauguma (76 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, o prognozuojančiųjų didinti dalis padidėjo nuo 16 iki 19 proc.

  Gaminamos produkcijos paklausa kovą, palyginti su vasariu, padidėjo: 31 proc. respondentų teigė, kad produkcijos paklausa padidėjo, 21 proc. – kad sumažėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 22 ir 25 proc.). Tačiau pramonės produkcijos gamyba per praėjusius mėnesius sumažėjo: produkcijos gamybos sumažėjimą nurodė 33 proc. apklaustų įmonių vadovų, 20 proc. – padidėjimą (prieš mėnesį – atitinkamai 31 ir 26 proc.). Panašiai kaip ir ankstesniais mėnesiais, dauguma (85 proc.) įmonių vadovų gaminamos produkcijos atsargas vertina kaip pakankamas, tačiau 11 proc. respondentų, teigė, kad atsargos per mažos.

  Statybos pasitikėjimo rodiklis

  Statybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad kovą, palyginti su vasariu, verslo tendencijos statybos sektoriuje pagerėjo. Statybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo 6 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo optimistiškesnė darbuotojų skaičiaus prognozė.

  Daugiau nei pusė (58 proc.) įmonių vadovų prognozavo, kad darbuotojų skaičius artimiausiu metu nesikeis, tačiau nuo 18 iki 28 proc. padaugėjo manančiųjų, kad jis didės ir nuo 16 iki 14 proc. sumažėjo manančiųjų, kad jis mažės. Geresnė ir statybos darbų užsakymų prognozė: daugiau užsakymų artimiausiais mėnesiais tikėjosi 25 proc. apklaustų įmonių vadovų, 20 proc. prognozavo, kad užsakymų mažės (vasarį – atitinkamai 19 ir 25 proc.). Dauguma (69 proc.) respondentų prognozavo, kad statybos darbų kainos nesikeis, 27 proc. – kad didės.

  Kovą statybos darbų paklausos vertinimas išliko panašus kaip ir vasarį: pusė (50 proc.) apklaustų įmonių vadovų vertino kaip pakankamą, tiek pat – statybos darbų paklausą vertino kaip per mažą. Statybos darbų apimties tendencijos blogesnės nei vasario mėnesį: 45 proc. apklaustų įmonių vadovų teigė, kad statybos darbų sumažėjo, 12 proc. nurodė, kad padaugėjo (vasarį – atitinkamai 38 ir 14 proc.).

  Mažmeninės prekybos pasitikėjimo rodiklis

  Prekybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad kovą, palyginti su vasariu, prekybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo 5 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo optimistiškesnė įmonių verslo padėties prognozė.

  Beveik du trečdaliai (65 proc.) įmonių vadovų prognozavo, kad įmonės verslo padėtis per artimiausius 3 mėnesius nesikeis, tačiau nuo 17 iki 22 proc. padaugėjo manančiųjų, kad ji pagerės bei nuo 15 iki 12 proc. sumažėjo teigiančiųjų, kad ji pablogės. Daugiau prekių nei prieš mėnesį įsigyti planavo 24 proc. apklaustų įmonių, mažiau – 16 proc.

  Didžioji dalis (80 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 16 proc. nurodė, kad darbuotojų skaičius didės. 87 proc. respondentų prognozavo, kad parduodamų prekių kainos nesikeis, 13 proc. – kad didės.

  Respondentų, teigiančių, kad per praėjusius 3 mėnesius jų įmonės verslo padėtis pablogėjo, palyginti su prieš mėnesį išsakyta nuomone, sumažėjo nuo 37 iki 31 proc., 61 proc. nurodė, kad ji nepasikeitė.

  Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis

  Paslaugų sektoriaus įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad kovą, palyginti su vasariu, verslo tendencijos paslaugų sektoriuje truputį pagerėjo. Paslaugų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 1 procentiniu punktu. Tam įtakos turėjo optimistiškesnė teikiamų paslaugų paklausos prognozė: respondentų, teigiančių, kad teikiamų paslaugų paklausa per ateinančius 3 mėnesius didės, dalis padidėjo nuo 21 iki 26 proc., o kad ji mažės – sumažėjo nuo 13 iki 11 proc.

  Kovą dauguma (56 proc.) įmonių vadovų teigė, kad jų įmonės verslo padėtis per pastaruosius 3 mėnesius nesikeitė, 25 proc. atsakė, kad ji pagerėjo, 19 proc. – kad pablogėjo. Panašiai kaip ir vasarį, 27 proc. respondentų nurodė, kad paklausa padidėjo, 24 proc. – kad sumažėjo.

  Dauguma (64 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 21 proc. planavo priimti naujų. 87 proc. respondentų prognozavo, kad teikiamų paslaugų kainos artimiausiu metu nesikeis, 10 proc. – kad didės.

   

  Tyrimą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. Europos Sąjungos šalių informaciją galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje.

  Lietuvos statistikos departamento informacija

   

Skip to content