• Naujienos
 • Verslo tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodiklis

  2021 m. vasarį Ekonominių vertinimų rodiklis padidėjo 5 procentiniais punktais

  Ekonominių vertinimų rodiklis, t. y. bendras ekonomikos dalyvių – gamintojų, vartotojų ir investuotojų – pasitikėjimas Lietuvos ekonomika, 2021 m. vasarį, palyginti su sausiu, padidėjo 5 procentiniais punktais ir sudarė minus 1 proc.

  Nors ekonominių vertinimų rodiklis geresnis nei sausio mėn., tačiau jam neigiamos įtakos turi susidariusi situacija dėl COVID-19 pandemijos: 32 proc. (prieš mėnesį – 31 proc.) respondentų nurodė, kad jų įmonės veiklą apribojo karantinas. Labiausiai pandemijos įtaką jautė prekybos (44 proc., prieš mėnesį – 42 proc.) ir paslaugų sektorius (38 proc., prieš mėnesį – tiek pat proc.), mažiau – pramonės (17 proc., prieš mėnesį – 16 proc.) ir statybos sektorius (19 proc., prieš mėnesį – tiek pat proc.). Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis padidėjo 15, statybos – 7, prekybos – 4, pramonės – 1 procentiniu punktu. Vartotojų* pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 1 procentiniu punktu.

  Ekonominių vertinimų rodiklis, palyginti su 2020 m. vasariu, buvo 9 procentiniais punktais mažesnis. Paslaugų sektoriaus ir prekybos pasitikėjimo rodikliai sumažėjo 17, statybos – 11, vartotojų – 6, pramonės – 2 procentiniais punktais.

  Duomenys buvo renkami vasario 1–22 dienomis.

  * Daugiau – informaciniame pranešime Vartotojų nuomonių tyrimo rezultatai.

  Pramonės pasitikėjimo rodiklis

  Pramonės įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad vasarį, palyginti su sausiu, pramonės pasitikėjimo rodiklis padidėjo 1 procentiniu punktu. Tam įtakos turėjo optimistinė produkcijos gamybos prognozė ir sumažėjusios gaminamos produkcijos atsargos.

  Per artimiausius 3 mėn. produkcijos gamybą ketino didinti 24 proc. apklaustų įmonių vadovų, mažinti – 12 proc. (sausį – atitinkamai 24 ir 15 proc.). Geresnė ir gaminių eksporto prognozė: įmonių, prognozuojančių eksporto augimą per artimiausius 3 mėn., dalis padidėjo nuo 17 iki 23 proc., o prognozuojančių mažėjimą sumažėjo nuo 17 iki 9 proc. Dauguma (78 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, o prognozuojančiųjų didinti dalis padidėjo nuo 14 iki 16 proc.

  Panašiai kaip ir ankstesniais mėnesiais, dauguma (83 proc.) įmonių vadovų gaminamos produkcijos atsargas vertina kaip pakankamas, tačiau nuo 11 iki 14 proc. padidėjo respondentų dalis, teigiančių, kad atsargos per mažos. Gaminamos produkcijos paklausos vertinimas šiek tiek blogesnis nei praėjusį mėnesį: dauguma (65 proc.) apklaustų įmonių vadovų gaminamos produkcijos paklausą vertino kaip pakankamą, 32 proc. – kaip per mažą, 3 proc. – kaip per didelę (sausį – atitinkamai 73, 26 ir 1 proc.). Pramonės produkcijos gamyba vasarį panaši kaip ir sausį: 31 proc. respondentų teigė, kad produkcijos gamyba sumažėjo, 26 proc. – kad padidėjo.

  Statybos pasitikėjimo rodiklis

  Statybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad vasarį, palyginti su sausiu, verslo tendencijos statybos sektoriuje pagerėjo. Statybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo 7 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo optimistiškesnė darbuotojų skaičiaus prognozė.

  Dauguma (66 proc.) įmonių vadovų prognozavo, kad darbuotojų skaičius artimiausiu metu nesikeis, tačiau nuo 24 iki 16 proc. sumažėjo manančiųjų, kad jis mažės ir nuo 10 iki 18 proc. padaugėjo manančiųjų, kad jis didės. Geresnė ir statybos darbų užsakymų prognozė: daugiau užsakymų artimiausiais mėnesiais tikėjosi 19 proc. apklaustų įmonių vadovų, 25 proc. prognozavo, kad užsakymų mažės (sausį – atitinkamai 11 ir 29 proc.). Dauguma (69 proc.) respondentų prognozavo, kad statybos darbų kainos nesikeis, 26 proc. – kad didės.

  Vasarį statybos darbų paklausos vertinimas išliko panašus kaip ir sausį: daugiau nei pusė (51 proc.) apklaustų įmonių vadovų vertino kaip pakankamą, 49 proc. – statybos darbų paklausą vertino kaip per mažą. Statybos darbų apimties tendencijos blogesnės nei sausio mėnesį: 38 proc. apklaustų įmonių vadovų teigė, kad statybos darbų sumažėjo, 14 proc. nurodė, kad padaugėjo (sausį – atitinkamai 32 ir 15 proc.).

  Mažmeninės prekybos pasitikėjimo rodiklis

  Prekybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad vasarį, palyginti su sausiu, prekybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo 4 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo optimistiškesnė įmonių verslo padėties prognozė.

  Daugiau nei du trečdaliai (68 proc.) įmonių vadovų prognozavo, kad įmonės verslo padėtis per artimiausius 3 mėnesius nesikeis, tačiau nuo 6 iki 17 proc. padaugėjo manančiųjų, kad ji pagerės bei nuo 24 iki 15 proc. sumažėjo teigiančiųjų, kad ji pablogės. Daugiau prekių nei prieš mėnesį įsigyti planavo 16 proc. apklaustų įmonių, mažiau – 18 proc.

  Didžioji dalis (85 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 12 proc. nurodė, kad darbuotojų skaičius didės. 93 proc. respondentų prognozavo, kad parduodamų prekių kainos nesikeis, 7 proc. – kad didės.

  Respondentų, teigiančių, kad per praėjusius 3 mėnesius jų įmonės verslo padėtis pablogėjo, palyginti su prieš mėnesį išsakyta nuomone, padaugėjo nuo 24 iki 37 proc., 55 proc. nurodė, kad ji nepasikeitė.

  Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis

  Paslaugų sektoriaus įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad vasarį, palyginti su sausiu, verslo tendencijos paslaugų sektoriuje pagerėjo. Paslaugų pasitikėjimo rodiklis padidėjo 15 procentinių punktų. Tam įtakos turėjo geriau vertinama teikiamų paslaugų paklausa bei pagerėjusi įmonių verslo padėtis.

  Respondentų, teigiančių, kad jų įmonės verslo padėtis per pastaruosius mėnesius pagerėjo, dalis padidėjo nuo 20 iki 31 proc., o kad ji pablogėjo – sumažėjo nuo 27 iki 21 proc. Vasarį įmonių vadovai geriau vertino ir teikiamų paslaugų paklausą: 31 proc. respondentų nurodė, kad paklausa padidėjo, 25 proc. – kad sumažėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 20 ir 28 proc.).

  Geresnė ir teikiamų paslaugų paklausos prognozė: 21 proc. respondentų per artimiausius 3 mėn. numatė paklausos didėjimą, 13 proc. – mažėjimą (sausį – atitinkamai 18 ir 28 proc.). Dauguma (68 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 21 proc. planavo priimti naujų. 85 proc. respondentų prognozavo, kad teikiamų paslaugų kainos artimiausiu metu nesikeis, 11 proc. – kad didės.

   

  Tyrimą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. Daugiau informacijos rasite Rodiklių duomenų bazėje.

  Lietuvos statistikos departamento informacija ir grafikas

   

   

   

Skip to content