• Naujienos
 • Verslo tendencijų tyrimo rezultatai ir ekonominių vertinimų rodiklis

  2022 m. balandį ekonominių vertinimų rodiklis beveik nepasikeitė

  Ekonominių vertinimų rodiklis, t. y. bendras ekonomikos dalyvių – gamintojų, vartotojų ir investuotojų – pasitikėjimas Lietuvos ekonomika, 2022 m. balandį, palyginti su kovu, sumažėjo nuo –3,9 iki –4,0 proc. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis sumažėjo nuo –2,4 iki –7,2, vartotojų* – nuo –8,4 iki –8,5 proc. Prekybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo nuo –9,6 iki –5,6, statybos – nuo –16,1 iki –12,2, pramonės nuo –0,4 iki 1,9 proc.

  Balandį, panašiai kaip ir kovą, 8,2 proc. respondentų nurodė, kad jų įmonės veiklą ribojo dėl karo Ukrainoje susiklosčiusi situacija (iš jų 11,0 proc. – prekyboje, 10,7 proc.– paslaugų sektoriuje, 5,4 proc. – pramonėje, 3,2 proc. – statyboje).

  Ekonominių vertinimų rodiklis, palyginti su 2021 m. balandžiu, 6,4 procentinio punkto mažesnis. Paslaugų sektoriaus pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 12,2, vartotojų – 9,3, prekybos – 4,8, statybos – 2,1, pramonės – 1,2 procentinio punkto.

  Duomenys buvo renkami balandžio 1–21 dienomis.

  Pramonės pasitikėjimo rodiklis

  Pramonės įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad balandį, palyginti su kovu, pramonės pasitikėjimo rodiklis padidėjo 2,3 procentinio punkto. Tam įtakos turėjo optimistiškesnė produkcijos gamybos prognozė.

  Įmonių, prognozuojančių gamybos augimą per artimiausius 3 mėn., dalis padidėjo nuo 26 iki 31 proc., 52 proc. – teigė, kad gamyba nesikeis. Gaminių eksporto prognozė taip pat pagerėjo: eksporto didėjimą prognozavo 27 proc. (prieš mėnesį – atitinkamai 22 proc.) įmonių vadovų, 13 proc. respondentų, kaip ir kovą, prognozavo, kad eksportas mažės. Dauguma (66 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, tačiau nuo 23 iki 28 proc. padaugėjo manančiųjų, kad jis didės. Daugiau nei pusė (60 proc.) apklaustų įmonių prognozavo gaminamos produkcijos kainų didėjimą, 36 proc. teigė, kad kainos artimiausiu metu nesikeis, 5 proc. – kad mažės.

  Balandį 36 proc. respondentų teigė, kad produkcijos gamyba per praėjusius 3 mėnesius padidėjo, 18 proc. – kad sumažėjo (prieš mėnesį – atitinkamai po 25 proc.). Dauguma (68 proc.) apklaustų įmonių vadovų gaminamos produkcijos paklausą vertino kaip pakankamą, 27 proc. teigė, kad paklausa per maža, 4 proc. – kad per didelė. Gaminamos produkcijos atsargų vertinimas panašus kaip ir kovą: dauguma (79 proc.) įmonių vadovų produkcijos atsargas vertino kaip pakankamas, 18 proc. respondentų teigė, kad atsargos per mažos.

  Statybos pasitikėjimo rodiklis

  Statybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad balandį, palyginti su kovu, verslo tendencijos statybos sektoriuje pagerėjo. Statybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo 3,8 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo optimistiškesnė darbuotojų skaičiaus prognozė.

  Dauguma (62 proc.) įmonių vadovų prognozavo, kad darbuotojų skaičius artimiausiu metu nesikeis, tačiau nuo 17 iki 13 proc. sumažėjo manančiųjų, kad jis mažės, o 25 proc. – teigė, kad didės. Geresnė ir statybos darbų užsakymų prognozė: daugiau užsakymų artimiausiais mėnesiais tikėjosi 24 proc. apklaustų įmonių vadovų, 11 proc. prognozavo, kad užsakymų mažės (kovą – atitinkamai 25 ir 21 proc.). Balandį 78 proc. respondentų prognozavo, kad statybos darbų kainos didės, 22 proc. – kad nesikeis, 1 proc. – kad mažės.

  Dauguma (62 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbų paklausą vertino kaip pakankamą, tačiau nuo 39 iki 37 proc. sumažėjo vertinančių kaip per mažą. Balandį 25 proc. apklaustų įmonių vadovų teigė, kad statybos darbų padaugėjo, 27 proc. nurodė, kad sumažėjo (kovą – atitinkamai 18 ir 44 proc.).

  Mažmeninės prekybos pasitikėjimo rodiklis

  Prekybos įmonių vadovų apklausa parodė, kad balandį, palyginti su kovu, verslo tendencijos pagerėjo. Prekybos pasitikėjimo rodiklis padidėjo 4 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo optimistiškesnė įmonių verslo padėties prognozė

  Dauguma (76 proc.) įmonių vadovų prognozavo, kad įmonės verslo padėtis per artimiausius 3 mėnesius nesikeis, tačiau nuo 7 iki 13 proc. padaugėjo manančiųjų, kad ji pagerės bei nuo 22 iki 12 proc. sumažėjo teigiančiųjų, kad ji pablogės. Daugiau prekių nei prieš mėnesį įsigyti planavo 11 proc. apklaustų įmonių, mažiau – 15 proc., 76 proc. respondentų teigė, kad prekių įsigis tiek pat.

  Didžioji dalis (83 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 11 proc. nurodė, kad darbuotojų skaičius didės. Balandį 65 proc. respondentų prognozavo, kad parduodamų prekių kainos nesikeis, 35 proc. – kad didės.

  Respondentų, teigiančių, kad per praėjusius 3 mėnesius jų įmonės verslo padėtis pagerėjo, palyginti su prieš mėnesį išsakyta nuomone, skaičius nepasikeitė ir sudarė 7 proc., o teigiančiųjų, kad ji pablogėjo – padaugėjo nuo 22 iki 24 proc.

  Paslaugų pasitikėjimo rodiklis

  Paslaugų įmonių vadovų apklausos rezultatai parodė, kad balandį, palyginti su kovu, paslaugų pasitikėjimo rodiklis sumažėjo 4,8 procentiniais punktais. Tam įtakos turėjo blogesnis įmonių verslo padėties vertinimas bei sumažėjusi teikiamų paslaugų paklausa: balandžio mėn. 24 proc. įmonių vadovų nurodė, kad paklausa sumažėjo, 15 proc. – kad padidėjo (prieš mėnesį – atitinkamai 20 ir 26 proc.).

  Respondentų, teigiančių, kad jų įmonės verslo padėtis per pastaruosius mėnesius pablogėjo, dalis padidėjo nuo 16 iki 19 proc., 66 proc. nurodė, kad ji nepasikeitė.

  Panašiai kaip ir kovą, 18 proc. respondentų prognozavo, kad paklausa per ateinančius 3 mėnesius didės, 27 proc. – kad sumažės. Dauguma (64 proc.) apklaustų įmonių vadovų darbuotojų skaičiaus keisti neketino, 17 proc. planavo priimti naujų darbuotojų. 58 proc. respondentų prognozavo, kad teikiamų paslaugų kainos artimiausiu metu nesikeis, 33 proc. – kad didės.

  Daugiau informacijos Lietuvos statistikos departamento informaciniame pranešime.

  Naudojant Lietuvos statistikos departamento informacija

Skip to content