• Naujienos
 • Verslo pusryčiai su profesoriumi Rimantu Benečiu

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai yra didžiausia verslo organizacija Kauno regione, kuri savo veikloje ne tik atstovauja bendriesiems verslo interesams, bet ir visuomenės augimui ir klestėjimui siekia įgalinti verslo ir mokslo partnerystę.

  „Nuolat bendradarbiaujame su mokslo institucijomis, nes tikime, kad verslo ir mokslo sinergija yra Lietuvos ir jos ekonomikos sėkmingo augimo variklis. O Lietuvos sveikatos mokslų universitetas yra reikšmingas ne tik Kaunui, bet ir visai šaliai“, – sveikindamasis su verslo pusryčių dalyviais ir dėkodamas profesoriui už dalyvavimą sakė Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius.

  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius prof. Rimantas Benetis renginyje pristatė Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, jo veiklas ir strateginius projektus. Iki pavadinimo, kuriuo vadinasi šiandien, universitetas daug kartų buvo pervadintas, keitėsi ir tobulėjo. Nuo 2010 metų Lietuvos sveikatos mokslų universitetą sudaro: Medicinos akademija, Veterinarijos akademija, Kauno klinikos, Kauno ligoninė, LSMU praktinio mokymo ir bandymų centras, LSMU gimnazija. LSMU bendruomenė, vienijanti 28 tūkst. žmonių, kurių tarpe net 8 tūkst. studentų, kitais metais minės 100 metų jubiliejų.

  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektorius pabrėžia, kad universitetas pasižymi itin aukštu įstojimo balu, tarptautiškumu (čia mokosi ir studentai iš Izraelio, Švedijos, Vokietijos ir kt. šalių) bei praktikos bazėmis užsienio šalyse. Medicinos mokslas yra neatsiejamas nuo klinikinės praktikos. Moksliniai tyrimai – studijos – klinikinė praktika – tai vienovė. Universiteto strateginės mokslinių tyrimų kryptys – biomedicinos tyrimai, žemės ūkio ir gyvulininkystės tyrimai.

  Lietuvos sveikatos mokslų universitetas skatina akademinę bendruomenę kurti verslą ir inovacijas. Dauguma universiteto mokslininkų vykdomų tyrimų turi taikomąjį pobūdį, kuriamos atžalinės įmonės ir startuoliai. Bendradarbiaujant su verslu kuriamos technologijos ir produktai. Bendradarbiaujant su verslu atliekami klinikiniai tyrimai: farmaciniai, fundamentiniai, nuotolinių mokymų technologijų, žemės ūkio ir kt., kuriamos naujos technologijos – dirba su gerai žinomais vardais tokiais kaip Driu Beauty, Biomapas, Brolis semiconductus, Kauno grūdai, Elinta, Thermo Fisher scientific.

  Kalbėdamas apie universiteto siekius profesorius išskyrė tarptautinę mokslinę lyderystę ir mokslinių tyrimų tarptautiškumą, glaudesnes mokslo ir verslo sąsajas, žinių komercializavimą, moksliniams tyrimams draugiškos aplinkos kūrimą bei mokslinės karjeros patrauklumo ir prestižo didinimą.

  Po pristatymo vykusioje diskusijoje rūmų prezidentas klausė kaip universitetas sprendžia darbuotojų klausimą.  Profesorius atsakė, kad studentai, baigę universitetą, turi galimybes dalyvauti konkursuose. Prie universiteto veikia dvi ligoninės, medikai gali įsitraukti į mokslinius procesus, klinikinį darbą, studijų procesą, tačiau juntama konkurencija su privačiomis medicinos įstaigomis. „Pinigus uždirba privačiose, o garbę, pripažinimą – valstybinėse medicinos įstaigose“,- sakė R. Benetis. Taip pat pastebima, kad nemažai gydytojų ir slaugytojų  išvyksta į Jungtinę Karalystę bei Vokietiją. Universiteto rektorius sulaukė ir kvietimo bendradarbiauti, rūmų viceprezidentai Mindaugas Misiūnas teiravosi dėl galimybės bendradarbiauti siu Kauno Kolegija, o Vydas Damalakas – su verslu. Diskusijoje aptarti ir medikų darbo pandemijos sąlygomis iššūkiai bei praktinės patirtys. „Medikai prisitaikė. Žaibiškai reaguojant į situaciją buvo vykdomas tiek medikų tiek ligonių perskirstymas, tačiau prisitaikius prie iššūkių imta operuoti ligonius ir COVID-19 sąlygomis. Pasaulis nebus toks, koks buvo. Reikės ir 3-ios, ir 4-os vakcinos, turėsime su tuo susigyventi“, – sakė prof. Rimantas Benetis.

Skip to content