• Naujienos
 • Verslo paramos ir ekonomikos skatinimo priemonės skirtingose šalyse

  Reaguodami į Europoje ir visame pasaulyje susidariusią situacija dėl COVID-19 pandemijos ir suprasdami iššūkius, su kuriais dėl šios situacijos susiduria verslas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai pasitelkdami platų partnerių tinklą užsienio šalyse, surinko informaciją ir sudarė šiai dienai numatytų verslo paramos ir ekonomikos skatinimo priemonių skirtingose šalyse suvestinę.

  Daugelyje šalių numatytos verslo paramos ir skatinimo priemonės paremtos trimis pagrindiniais „ramsčiais”: mokesčių atidėjimu, lengvatinių skolinimosi sąlygų sudarymu per paskolų garantijas ir papildomus fondus bei priemonėmis darbo vietų išlaikymui.

  Skirtingose ES šalyse narėse socialinio draudimo įmokų, PVM ir pelno mokesčių, bei kitų darbdavio mokesčių mokėjimas už 3 mėnesių laikotarpį atidedamas nuo mėnesio iki pusės metų. Darbdavio mokesčių atidėjimas net iki vienerių metų netaikant palūkanų numatytas Bavarijos žemėje (Vokietija)*.

  Valstybės narės siekdamos sudaryti lengvatines skolinimosi sąlygas ir užtikrinti apyvartines lėšas įmonėse yra numatę teikti garantijas paskoloms iš komercinių bankų, sudaryti sąlygas paskolų įmokų atidėjimui, subsidijuoti palūkanas, skolinti tiesiogiai per naujai sukurtus fondus. Bavarijos žemėje Vokietijoje yra numatyta įsteigti papildomą fondą regiono įmonėms, nepajėgioms gauti paskolų. Fondas turėtų greitai ir lanksčiai suteikti paskolas nuo 5.000 iki 30.000 tūkst. EUR. Bulgarijoje numatytos tiesioginės Plėtros banko investicijos į sunkumų patiriančių įmonių kapitalą (laikinai, įmonės vėliau turės galimybę kapitalą išpirkti).

  Tarp priemonių darbo vietų išlaikymui numatytas dalinis darbo užmokesčio (DU) finansavimas, finansinė parama darbuotojams, kurie karantino sąlygomis turi likti namuose su mažamečiais vaikais ir negali vykdyti darbo funkcijų, fiksuotos išmokos individualia veikla besiverčiantiems asmenims. Belgijoje iki birželio 30 d. paskelbtas „Chômage temporaire – Covid 19” (techninis nedarbas – COVID-19), kuris sudaro sąlygas visoms įmonėms, susidūrusioms su Force Majeure sąlygomis (pvz. sumažėjus darbo apimtims, negalint vykdyti veiklos, negaunant žaliavų ir t.t.), finansuoti iki 80 % darbuotojų DU. Įprastai pagal šią priemonę 80 % DU dengia valstybė ir 20 % įsipareigoja dengti darbdavys. Tačiau esant ekstremalioms sąlygoms dėl COVID-19, šiuo atveju darbdavys atleistas nuo tokio įsipareigojimo.

  Kai kuriose šalyse taikomos papildomos verslo paramos priemonės skirtingiems sektoriams. Portugalijoje turizmo sektoriaus kreditavimui skirta 60 mln. EUR. Bavarijos žemėje Vokietijoje papildomos išmokos taikomos įmonėms, vežančioms vaikus į mokyklas ir darželius, dėl jų darbo sutrikdymo. Danijoje renginių organizatoriams kompensuojama už atšauktus didelius renginius kovo 6-31 dienomis. Kompensuojami patirti bilietų pardavimo, lektorių ir artistų, maitinimo, reklamos kaštai. O štai Austrijoje vadovaujamasi „PandemieLaw“ įstatymu – visoms įmonėms, kurios  pagal įstatymus nebegali vykdyti veiklos, kompensuojama už šį laikotarpį.

  Detali informacija apie skirtingose šalyse numatytas priemones**

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai kartu su Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija palaiko nuolatinį dialogą su valdžios institucijomis dėl sąlygų ir priemonių verslui. Atlikus kitose šalyse numatytų verslo paramos ir ekonomikos skatinimo priemonių analizę bus paruoštas raštas LR Vyriausybei su konkrečiais siūlymais pasekti kitų šalių pavyzdžiu.

  *Kadangi Vokietija yra Federacinė Respublika, kiekvienas regionas (žemė) gali turėti skirtingas tvarkas ir numatyti skirtingas verslo paramos priemones.

  ** Informacija nuolat kinta, pagal galimybes ją atnaujinsime.

Skip to content