• Verslo moterų tinklo narių parama

    Nuoširdžiai dėkojame Verslo moterų tinklo narėms: Saulei Motiejūnienei, Eugenijai Galkauskienei, Jūratei Gulbinienei, Rimai Balanaškienei, Rūtai Klimašauskienei ir Eglei Makselytei už iniciatyvą ir pagalbą, suteiktą šalia esantiems šiuo sudėtingu laikotarpiu. „Tikimės, kad bent šiek tiek prisidėjome prie šių įstaigų darbuotojų ir globojamų asmenų geresnės apsaugos” – sakė VMT vadovė Saulė Motiejūnienė.

    Prieš šv. Velykas Kauno kartų namų vadovei perduota vienkartinių pirštinių, veido kaukių, sausainių. Paramą suteikė UAB „Linolitas, E. Galkauskienės įmonė „Eustilija“ ir Jūratės Gulbinienės įmonė. Dezinfekcinis skystis rankoms nukeliavo į vaikų gerovė centrą „Pastogė“ ir Lietuvos Samariečių bendrijos Kauno skyrių. Šią paramą skyrė UAB „Linolitas“, UAB „Aconitum”.

    Kartų namai po savo stogu glaudžia artimųjų neturinčius senelius ir patekusias į krizinę situaciją motinas su vaikais; vaikų gerovės centras „Pastogė“ teikia pagalbą šeimai ir vaikams, Samariečių bendrija rūpinasi ligotais asmeninis, senoliais, vaikais.

    Lietuvos Samariečių bendrijos Kauno skyriaus padėka Kauno regiono Verslo moterų tinklui ir jo vadovei:

Skip to content