• Naujienos
 • VDI dėl darbų saugos tikrins ir savarankiškai dirbančius asmenis

  Nuo š. m. gegužės mėnesio Valstybinė darbo inspekcija (VDI) pradės vykdyti ir savarankiškai dirbančių asmenų veiklos atitikimo darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams kontrolę.

  Tai įgalina LR Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo pakeitimas, kuriuo išplečiama VDI kompetencija. VDI, vykdydama vieną svarbiausių savo funkcijų – darbuotojų saugos ir sveikatos, norminių darbo teisės aktų pažeidimų prevenciją, nuo gegužės mėnesio kontroliuos, kaip darbuotojų saugą ir sveikatą bei darbo santykius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimų laikosi ne tik darbdaviai (įmonės, įstaigos, organizacijos ar darbdaviai fiziniai asmenys), bet ir tais atvejais, kai savarankišką veiklą vykdo savarankiškai dirbantys asmenys, jeigu jiems taikomi darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimai.

  Tuo tikslu VDI parengė Savarankiškai dirbančių asmenų patikrinimų statybvietėse kontrolinį klausimyną, kuris bus naudojamas VDI atliekamų patikrinimų metu vertinant statybvietėse savarankiškai dirbančių asmenų saugos ir sveikatos būklės atitiktį esminiams teisės aktų reikalavimams.

  Asmenys, kurie verčiasi individualia veika, turėdami verslo liudijimą ar pagal individualios veiklos pažymą, individualių įmonių savininkai, mažųjų bendrijų nariai ir ūkinių bendrijų tikrieji nariai, organizuodami bei vykdydami darbus, turi rūpintis savo saugumu bei laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų.

  „Kad vykdoma veikla būtų teisėta ir nekeltų realaus pavojaus saugai ir sveikatai, raginame savarankiškai statybvietėse dirbančius asmenis nelaukti VDI patikrinimų ir jau dabar naudoti šį klausimyną bei įsivertinti, ar atliekami darbai atitinka norminiuose teisės aktuose taikomus saugos reikalavimus, susijusius su darbais aukštyje, iškasose ar požeminėse uždarose erdvėse, darbo įrenginiais, apsirūpinimu asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kt. bei užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams darbo vietoje“, – ragina VDI Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas Saulius Balčiūnas.

  Nuoroda į Savarankiškai dirbančių asmenų patikrinimų statybvietėse kontrolinį klausimyną: (http://www.vdi.lt/PdfUploads/Savarankiskai_dirbantys_2022.pdf).

  Taip pat kitus VDI parengtus ir ūkio subjektų patikrinimų metu naudojamus klausimynus galite rasti VDI interneto svetainėje www.vdi.lt esančioje skiltyje > Kontroliniai klausimynai (http://www.vdi.lt/Forms/Tekstas1.aspx?Tekstai_ID=28).

   

  VDI informacija

Skip to content