• Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja

  Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, jog siekiant įvertinti subsidijų paraiškoje pateiktos informacijos korektiškumą VMI atlieka įmonių gavusių subsidiją pateiktų duomenų vertinimą.

  Remiantis pareiškėjų gavusių subsidiją pateiktų PVM deklaracijų duomenimis paaiškėjo, jog dalis įmonių (~2 tūkst.) vertinamuoju laikotarpiu nepatyrė nustatyto privalomo, ne mažesnio kaip 30 proc. vidutinio mėnesinio apyvartos kritimo.

  VMI tokioms įmonėms išsiuntė laiškus su prašymu peržiūrėti pateiktus PVM deklaracijų duomenis ir jei būtų nustatyta, kad PVM deklaracijoje (-ose) buvo klaidų, jas ištaisyti bei patikslinus pateikti įprastine tvarka. Tam įmonėms yra skirta 10 dienų.

  Praėjus nurodytam terminui mokesčių administratorius įmonės duomenis įvertins pakartotinai. Jei ir tuomet vertinamuoju laikotarpiu įmonei nebus nustatytas privalomas, ne mažesnis kaip 30 proc. vidutinis mėnesinis apyvartos kritimas, VMI apie įmonės neatitikimą Aprašo kriterijams informuos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministeriją, įmonė subsidiją turės grąžinti.

  Tokia situacija galėjo susiklostyti atvejais, kai įmonė teikdama paraišką subsidijai gauti klaidingai prognozavo apyvartos kritimą. Tuo tarpu mokesčių administratorius įmonės apyvartos kritimą galėjo faktiškai įvertinti remdamasis įmonės pateiktais deklaracijų duomenimis, jau po subsidijos išmokėjimo.

  Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija

Skip to content