• Naujienos
 • Nuo neoficialių Kinijos sankcijų nukentėjusiems verslams persiorientuoti į naujas rinkas padės INVEGOS paskolos

  Dėl Kinijos taikomų ribojimų nuo praėjusio rudens Lietuvos verslo subjektai susiduria su eksporto ir importo trikdžiais, Kinijoje įstrigusia produkcija bei praranda Kinijos rinką, žaliavų tiekėjus. Prekės iš Kinijos nukreipiamos į kitas pristatymo vietas, esančias ne Lietuvoje, kas lemia nuostolius, susijusius su prekių transportavimo kainos padidėjimu. Atsižvelgdama į esamą situaciją, nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) nuo 2022 m. birželio 15 d. pradeda teikti paskolas pagal Ekonomikos ir inovacijų ministerijos skatinamąją finansinę priemonę „Tiesioginės paskolos nuo trečiųjų šalių veiksmų nukentėjusiems verslo subjektams“, kurios padės sumažinti minėtas neigiamas pasekmes bei užtikrinti finansavimo prieinamumą su likvidumo trūkumu susidūrusiems verslo subjektams.

  „Kinijai pradėjus taikyti neskelbiamas ekonomines sankcijas, nuo kurių Lietuvos verslas patiria ekonominius ir finansinius sunkumus, kartu su Ekonomikos ir inovacijų ministerija iškart sureagavome į situaciją – ėmėme kurti naują priemonę, padėsiančią verslui ieškoti naujų rinkų ir eksporto krypčių bei tapti atsparesniam panašiose situacijose ateityje, – teigia INVEGOS generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas. – Dėl priemonės notifikavimo kreipėmės ir į Europos Komisiją. Paprastai toks procesas trunka iki 12 mėn., tačiau sutelktų pastangų dėka ir sulaukus politinio palaikymo, mums pavyko naujas tiesiogines paskolas pasiūlyt verslui per dvigubai trumpesnį laiką. Tai išties labai trumpas terminas priemonėms, kuriose valstybės pagalba teikiama ne pagal vieną iš egzistuojančių valstybės pagalbos režimų, o atskirai notifikuojama Europos Komisijoje.“

  Priemone gali pasinaudoti visų dydžių įmonės

  Kaip pasakoja K. Motiejūnas, priemonė suteiks galimybę verslo subjektams, nukentėjusiems nuo Kinijos sankcijų, prisitaikyti prie naujos situacijos rinkoje, perorientuoti verslo strategijas ir gerinti likvidumą. Šias paskolas galės gauti smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektai ir didelės įmonės (išskyrus valstybės ir savivaldybių įmonės ir įmonės, kuriose 25 proc. ir daugiau įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių turi valstybė ir (ar) savivaldybė ir kt.), kurių importo arba eksporto dalis su Kinija sudarė ne mažiau kaip 25 proc. bendros importo arba eksporto dalies nuo 2021 sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d., ir jei jos, po INVEGOS paraiškos įvertinimo, pateiks bent trijų finansų įstaigų raštus su atsisakymu suteikti finansavimą.

  Paskolų skaičius vienam paskolos gavėjui yra neribojamas, tačiau bendra išduotų paskolų suma vienam paskolos gavėjui negali būti didesnė nei 5 mln. Eur, o jei paskolos gavėjas priklauso įmonių grupei – negali viršyti 10 mln. Eur. Paskolos suma kiekvienam paskolos gavėjui bus nustatoma individualiai, įvertinus finansavimo poreikį pagal paskolos gavėjo pateiktą informaciją, pagrindžiančius dokumentus, neviršijant nustatytos didžiausios paskolos sumos vienam paskolos gavėjui ribojimų. Įvertinus paskolos gavėjo ir paskolos negrąžinimo rizikingumą, paskolai taikomos paskolos užtikrinimo priemonės.

  Paskoloms pritaikoma palūkanų nuolaida

  Paskolos teikiamos, taikant fiksuotą metinę palūkanų normą, kuri apskaičiuojama su 70 proc. nuolaida nuo Europos Komisijos komunikate nustatytos maržos ir Europos Komisijos skelbiamos orientacinės palūkanų normos. Preliminarią paskolai taikomą fiksuotą metinę palūkanų normą galima apsiskaičiuoti pagal INVEGOS pateiktą skaičiuoklę.

  Paskolos trukmė yra 24 mėn., įskaitant ir 6 mėn. paskolos grąžinimo atidėjimo terminą. Sutartys dėl paskolos suteikimo turi būti pasirašytos ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d. imtinai, o paskolos lėšos išmokamos ne vėliau kaip iki 2024 m. vasario 29 d. (paskolos sutarčių pasirašymo ir lėšų išmokėjimo terminai gali būti pratęsiami).

  Paskola skiriama tik apyvartinėms lėšoms finansuoti

  INVEGOS vadovas atkreipia dėmesį, kad paskolos bus skirtos apyvartinėms lėšoms papildyti ir turės būti naudojamos tik naujų išteklių paieškai, su tikslu persiorientuoti į naujas rinkas. Pagal priemonės sąlygas, paskolos lėšų nebus galima naudoti paskoloms suteikti, dividendams išmokėti, gavėjo dalyvių paskoloms grąžinti ar suteikti, įstatiniam kapitalui mažinti, savoms akcijoms supirkti ar kitokiems mokėjimams iš kapitalo paskolos gavėjo dalyviams atlikti. Taip pat šios paskolos nebus galima naudoti turimiems finansiniams įsipareigojimams finansų įstaigoms finansuoti ar refinansuoti, investicijoms į ilgalaikį turtą (įskaitant ir rekonstrukciją) bei Kinijos, Rusijos ir (ar) Baltarusijos įmonių sąskaitoms apmokėti.

  Daugiau informacijos apie priemonę INVEGOS internetinėje svetainėje arba susisekus telefonu (8 5) 210 7510 ar el. paštu uzklausos@invega.lt.

  Apie INVEGĄ

  UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – LR Vyriausybės įkurta nacionalinė plėtros įstaiga, skirta padėti Lietuvos verslui gauti reikiamą finansavimą. INVEGA efektyviai įdarbina mokesčių mokėtojų pinigus, kompetentingai vertina riziką ir orientuojasi į visos šalies gerovę kuriančius verslo projektus: jos suteikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą, administruojamos ir tiesiogiai teikiamos lengvatinės paskolos, subsidijų bei rizikos kapitalo priemonės palengvina finansavimo gavimą.

   

   

   

   

   

   

   

  UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) informacija

Skip to content