• Naujienos
 • TOP20 pasiūlymų Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai

  Šiandien didžiausios šalies asocijuotos verslo struktūros parengė verslo bendruomenės pasiūlymus naujai formuojamos Vyriausybės 2020-2024 m. programai ir įteikė juos kandidatei į LR Ministro Pirmininko pareigas Ingridai Šimonytei.

  Siekiant Lietuvos ekonomikos ir visuomenės gerovės augimo, būtina didinti Lietuvos konkurencingumą: sukurti verslui palankią ir stabilią aplinką, įgalinti veikti institucijas, siekti išlaikyti ir pritraukti talentus, o taip pat sukurti inovacijoms, verslo plėtrai, technologiniam atsinaujinimui bei naujų darbo vietų kūrimui palankią ekosistemą.

  Tyrimai rodo, kad istoriškai pagrindiniai šalies patrauklumą investuotojams lemiantys veiksniai yra politinis stabilumas, mažas korupcijos lygis, rinkos atvirumas, rinkos dydis, išsilavinusi ir lanksti darbo jėga, tačiau daugelis Lietuvos kaimynių pagal šiuos kriterijus yra panašios, todėl turime siekti konkurencinio pranašumo – tobulinti verslo sąlygas ir investicinį klimatą.

  Verslo bendruomenė supranta pareigą ir būtinybę prisidėti prie viešųjų paslaugų gerinimo. Tačiau turime optimizuoti išlaidas, atsižvelgiant į realią demografinę padėtį ir kintančius ateities poreikius, turime galvoti apie šios krypties paslaugų kokybės kėlimą, specialistų kompetencijų gerinimą ir jų technologinį atsinaujinimą. Viešasis sektorius tikrai turi galimybių gerinti paslaugų kokybę, ypač viešųjų pirkimų, verslo priežiūros biurokratijos srityse.

  Tiek EBPO, tiek EK eilę metų Lietuvai rekomenduoja keisti mokesčių struktūrą – mažinti ekonomikos augimui žalingus mokesčius, juos pakeičiant vartojimo mokesčiais. Aukštas darbo jėgos apmokestinimas šių tarptautinių organizacijų yra įvardijamas, kaip pagrindinis keistinas dalykas. mažesni mokesčiai spartina ekonomikos augimą ir ilguoju laikotarpiu atneša daugiau naudos tiek valstybei, tiek gyventojams. Be to, dalis mokesčių yra mažiau  „kenksmingi“ ekonomikos augimui – visų pirma tai vartojimo ir kt. mokesčiai, pvz. PVM, NT, automobilių ir pan.

  Lietuvos Verslo Taryba, vienijanti didžiausias šalies verslo organizacijas – asociaciją „Investors’ Forum“, Lietuvos darbdavių konfederaciją, Lietuvos pramonininkų konfederaciją ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociaciją – ir sutelkusi asocijuotų verslo struktūrų patirtį, žinias bei kompetenciją, teikia naujai formuojamai aštuonioliktosios Vyriausybės 2020-2024 metų programai pasiūlymus, kurie padėtų valstybei išlaikyti ekonomikos augimą, gerinti verslo sąlygas, didinti konkurencingumą bei formuoti palankią investicinę aplinką.

  Su dokumentu susipažinti galite čia.

Skip to content