• Naujienos
 • Tiesioginės užsienio investicijos apskrityse ir savivaldybėse 2019 m.

  Tiesioginės užsienio investicijos – tai tarptautinių investicijų kategorija, apimanti ilgalaikius ekonominius finansinius santykius ir interesus tarp tiesioginio investuotojo nerezidento ir rezidento įmonės arba tarp investuotojo rezidento ir nerezidento įmonės. 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis, sukauptosios tiesioginės užsienio investicijos (TUI) Lietuvoje sudarė 18,6 mlrd. EUR ir, palyginti su 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis, padidėjo 9,5 proc., Sostinės regione padidėjo 11,6 proc., Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 4,2 proc.

  Sostinės regionas pritraukė 72,1 proc. visų TUI (Vilniaus miesto savivaldybė – 95,1 proc. visų regiono TUI), Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas – 27,9 proc. (Kauno miesto savivaldybė – 24,1 proc., Klaipėdos miesto savivaldybė – 21,2 proc.).

  Palyginti su 2018 m. pabaiga, didžiausias TUI augimas fiksuotas Tauragės (54,2 proc.) ir Šiaulių (23,2 proc.) apskrityse, o labiausiai sumažėjo Marijampolės (11,8 proc.) apskrityje.

   

   

  TUI vienam Lietuvos gyventojui išaugo 9,5 proc. ir sudarė vidutiniškai 6,6 tūkst. EUR. Vienam gyventojui Sostinės regione teko 16,3 tūkst. EUR TUI, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 2,6 tūkst. EUR.

  Daugiausia Sostinės regione investavo Švedijos (21,6 proc. visų regiono TUI), Estijos (19,1 proc.), Nyderlandų (17,3 proc.) ir Kipro (6,4 proc.) investuotojai, o Vidurio ir vakarų regione – Lenkijos (13,7 proc.), Vokietijos (12,2 proc.) ir Danijos (11,7 proc.).

   

  TUI pagal šalis investuotojas 2019 m.  (Metų pabaigoje, mln. eurų)

    Iš viso Sostinės regionas / Vilniaus apskritis Vidurio ir vakarų regionas Apskritys
  Alytaus Kauno Klaipė­dos Marijampolės Panevė­žio Šiaulių Taura­gės Telšių Utenos
  Iš viso 18563,7 13391,5 5172,3 180,9 1797,2 1474,8 147,5 397,3 404,3 76,9 513,1 180,4
  Švedija 3110,4 2892,9 217,5 3,2 99,9 41,6 30,9 8,9 28,0 0,8 1,9 2,2
  Estija 2764,2 2558,0 206,2 25,1 76,6 78,0 14,8 42,1 24,6 -57,6
  Nyderlandai 2606,2 2322,5 283,7 220,3 5,3 8,3 14,3 9,3 22,3 1,6
  Vokietija 1376,8 743,5 633,3 0,9 330,3 147,5 15,7 43,2 80,9 7,8 1,4 5,7
  Kipras 1312,8 856,7 456,2 17,7 421,7 6,2 4,8
  Lenkija

  Danija

  1059,5

  776,6

  352,5

  172,7

  707,1

  603,9

  38,9

  17,2

  83,2

  101,2

  27,7

  240,0

  40,7

  0,0

  81,7

  1,9

  81,1

  28,4

  553,4

  12,8

  1,9

  0,8

   

  Sostinės regione daugiausia investuota į finansinės ir draudimo veiklos (4,7 mlrd. EUR), nekilnojamojo turto operacijų veiklos (2 mlrd. EUR), didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklos (1,7 mlrd. EUR) bei profesinės, mokslinės bei techninės veiklos (1,4 mlrd. EUR) įmones, o Vidurio ir vakarų Lietuvos regione – į apdirbamosios gamybos (2,5 mlrd. EUR), nekilnojamojo turto operacijų veiklos (563,6 mln. EUR) bei didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto veiklos (472 mln. EUR) įmones.

  Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje.

  Statistinė informacija rengiama ir skleidžiama vadovaujantis Europos statistikos praktikos kodeksu.

   Lietuvos statistikos departamento informacija

Skip to content