• Naujienos
 • Tęsiama valstybės įmonių pertvarka

  Geresnis valstybės valdomų įmonių valdymas, didesnis efektyvumas ir skaidrumas, vadovybės depolitizavimas, padidėjęs nepriklausomų narių skaičius ir konsolidacija – visa tai duoda tiesioginę naudą šalies ekonomikai ir biudžetui. Tai pabrėžė ekonomikos ir inovacijų viceministrė Jovita Neliupšienė, susitikusi su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) generalinio sekretoriaus pavaduotoju Ulriku Knudsenu. EBPO rekomendacijose nurodoma, kad pagal valstybė įmonių grąžą valstybei Lietuva dar gerokai atsilieka nuo EBPO vidurkio.

  „Pradėtą valstybės valdomų įmonių pertvarką būtina intensyviai tęsti. Pasak EBPO ekspertų, Lietuvoje valstybės valdomų įmonių mastas vis dar yra per didelis, todėl turime aiškiai apibrėžti, kas pagrįstų valstybės nuosavybės reikalingumą tokiose įmonėse. Šių įmonių veiklos optimizavimas turėtų vykti pirmiausia jas pertvarkant, reorganizuojant, privatizuojant ar likviduojant. Mes siūlome ilgainiui visiškai atsisakyti valstybės įmonės teisinės formos, o tokios įmonės taptų akcinėmis bendrovėmis, viešosiomis įstaigomis. Tai leistų pagerinti jų valdyseną, pasiekti geresnių finansinių rezultatų, užtikrintų valstybės lėšų naudojimo skaidrumą ir generuotų didesnę grąžą valstybei“, – sako ekonomikos ir inovacijų viceministrė Jovita Neliupšienė.

  Per pastaruosius penkerius metus Lietuva padarė pažangą vykdydama valstybės valdomų įmonių (VVĮ) pertvarkymą ir centralizavimą –  šių įmonių sumažėjo nuo 128 iki 49.

  Pernai gruodį EBPO pripažino Lietuvos pažangą pertvarkant valstybės įmones, tačiau buvo nuspęsta, kad visiškam rekomendacijų įgyvendinimui reikia daugiau laiko, todėl įsipareigojimų įgyvendinimas pratęstas iki 2022 m. spalio mėn.

  Remiantis rekomendacijomis, Lietuva turi užtikrinti, kad VVĮ patronuojančios bendrovės turėtų galimybę įgyvendinti gerąją praktiką prižiūrint dukterinių bendrovių valdymą ir užtikrinti, kad kolegialių organų nariai, kurie nėra nepriklausomi, turėtų reikiamas kvalifikacijas.

  Pasak viceministrės, valstybės įmonės neturi konkuruoti su privačiomis, jų veikla turi būti skaidri ir aiški, o uždirbta grąža valstybei turėtų būti didesnė. Skaičiuojama, kad vien tik optimizavus valstybės valdomų transporto sektoriaus įmonių valdymą metinė nauda valstybei siektų apie 9 mln. eurų.

   

  LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija

Skip to content