• Naujienos
 • Taikos sutartis: keturi klausimai aplinkos ministrui

  Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai kreipėsi į aplinkos ministrą K. Navicką dėl taikos sutarties sudarymo eigos tarp pakuočių atliekų tvarkymo organizacijų ir Aplinkos apsaugos departamento. Rašte kalbama apie organizacijų išduotų patvirtinimų panaikinimą dėl UAB „Metrail“ atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų 2013–2015 m. pripažinimo negaliojančiais.

  Įmonės, nukentėjusios dėl panaikintų patvirtinimų, yra nežinioje dėl taikos sutarties sudarymo statuso. Aplinkos apsaugos departamentas atlieka patikrinimus įmonėse, įmonėms surašomi aktai, kuriuose raginama per tam tikrą laikotarpį sumokėti patikrinimo metu sutikslintą sumą.

  Įmonės vykdė gamintojo – importuotojo pareigas, jos neturėjo priemonių kontroliuoti atliekų tvarkytojus, pagal nustatytą teisinį reguliavimą negalėjo pačios pasirinkti juridinių asmenų, kurie sutvarkytų reikiamus pakuočių kiekius, ir turėjo pasitikėti licencijuotomis gamintojų ir importuotojų organizacijomis, o pastarosios – atliekų tvarkytojais, kuriuos valstybės institucijos įtraukė į atliekų tvarkytojų sąrašus.

  Organizacijos metalinės pakuotės atliekų tvarkymo paslaugas pirko ne tik iš „Metrail“, bet ir iš kitų tvarkytojų. Gamintojai – importuotojai, kuriems buvo panaikinti patvirtinimai, neteko teisės į mokesčio lengvatą, nors sumokėjo už pakuočių atliekų tvarkymą, iš jų dar reikalaujama susimokėti mokestį už aplinkos teršimą, o kita dalis įmonių, kurios gavo patvirtinimus, išrašytus kitų atliekų tvarkytojų įrodančių dokumentų pagrindu, nepatyrė jokių neigiamų pasekmių. Tiesiog dalis įmonių tapo įkaitais dėl UAB „Metrail“ neteisėtų veiksmų.

  Gamintojai ir importuotojai nebūtų patekę į esamą situaciją, jeigu valstybės institucijos būtų nustačiusios pažeidimus dar 2013 m. ir apie tai pranešusios viešai.

  2013-2015 m. buvo surinkta ir perdirbta absoliuti dauguma į rinką prieš tai išleistų metalinių pakuočių, todėl gamta nebuvo užteršta. Taigi  esminis tikslas – neteršti gamtos pasiektas.

  Pripažįstama, kad Aplinkos apsaugos departamentas atlieka savo teisėtas funkcijas tikrindamas įmones, tačiau, kol taikos sutarties derinimo procesas nėra baigtas, yra iškeltos tiek organizacijų grupinės, tiek įmonių individualios bylos teisme, rūmai mano, kad būtų teisinga susilaikyti nuo raginimo mokėti patikslintas sumas, nes tokiu būdu įmonės verčiamos pradėti naujus teisinius procesus. Taip pat vyksta tyrimas dėl UAB „Metrail“ veiksmų. Nėra įsiteisėjusių sprendimų dėl pažymų panaikinimo.

  Aplinkos  ministro prašoma informuoti, kokia yra taikos sutarties sudarymo stadija, ar bus pasiektas taikos susitarimas ir pasirašyta taikos sutartis iki 2018 m. rugsėjo 12 d., kokie sutarties punktai yra suderinti, dėl kurių kyla abejonių, ir kokių veiksmų bus imtasi, jei taikos sutartis nebus pasiekta iki 2018 m. rugsėjo 12 d.

Skip to content