• Naujienos
 • Svarbiausia – išlaikyti įmones konkurencingas

  Apie Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų (KPPAR) Jonavos filialą rajone žino tie, kas domisi jo veikla, kam naudinga priklausyti šiai organizacijai. Bet, kaip sakoma, pravartu turėti kuo daugiau informacijos vardan bendro išsilavinimo ir akiračio praplėtimo. Ką gali žinoti – gal pravers? Ypač jei nelauktai netikėtai imsitės verslo. KPPAR Jonavos filialas greitai minės savo veiklos dešimtmetį, tad puiki proga dar sykį iš šalies pažvelgti, kas tai per organizacija, ką ji veikia ir kokie jos siekiai.

  Atstovauja verslo interesams

  KPPAR – didžiausia Kauno ir Marijampolės regionų verslo bendruomenę telkianti ir paslaugas verslui plėtojanti organizacija. Prieš dešimtmetį Jonavoje įsikūrė  KPPAR Jonavos atstovybė, kuri vėliau išaugo iki Jonavos filialo. Bet kuri rajono įmonė, tapusi filialo nare, tuo pačiu tampa ir Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų bendruomenės nare, todėl gali naudotis visomis čia teikiamomis paslaugomis, dalyvauti susitikimuose ar renginiuose, vykstančiuose ne tik Jonavoje, bet ir Kaune, Marijampolėje, Kėdainiuose, Vilkaviškyje, Šakiuose ar Prienuose.

  Rūmai  atstovauja bendriesiems verslo interesams, gina narių interesus, teikia paslaugas ir vykdo projektinę veiklą, valstybės deleguotąsias funkcijas: išduoda įmonėms FM pažymas, prekių kilmės sertifikatus, tvirtina dokumentų autentiškumą. Organizacija atstovauja verslo interesams tiek nacionaliniu, tiek savivaldos lygmeniu.

  Šiuo metu rūmai vienija 679 Kauno ir Marijampolės regiono įmones, todėl yra visos galimybės naujiems kontaktams užmegzti Lietuvoje bei užsienyje: rūmuose aktyviai veikia Tarptautinių ryšių skyrius, padedantis įmonėms atrasti verslo partnerių už Lietuvos ribų.

  Apie KPPAR Jonavos filialą

  Jonavos filialui šiuo metu priklauso 41 Jonavos įmonėFilialo veiklai atstovauja septynis narius turinti Jonavos filialo taryba, kurios pirmininkas – UAB „Baldai Jums“ generalinis direktorius Alfonsas Meškauskas.  

  Kas mėnesį organizuojami Jonavos filialo įmonių darbiniai susitikimai, kurių metu sprendžiami verslui svarbūs klausimai, planuojami aktualūs renginiai. KPPAR turi narių-ekspertų, kurie konsultuoja aktualiais Darbo kodekso, teisės klausimais. Konsultacijomis (filialo nariams jos teikiamos nemokamai) naudojasi tiek įmonių vadovai, tiek darbuotojai, jiems skirti ir rūmų organizuojami nemokami mokymai bei seminarai.

  KPPAR veikia 10 vadovų ir specialistų klubų, organizuojami įvairūs renginiai, praktiniai seminarai, forumai, konferencijos, kurie KPPAR narių (įmonių) atstovams taip pat  nemokami.

  Bendradarbiauja su rajono savivaldybe

  KPPAR Jonavos filialas, palaikantis glaudžius ryšius su rajono savivaldybe, organizuoja bendruomenės renginius, diskusijas bei susitikimus.

  Rūmų bei savivaldybės iniciatyva 2020 m. pradžioje darbą pradėjo Jonavos verslo taryba. Anksčiau Jonavos r. savivaldybėje klausimai, susiję su verslo plėtra ir investicijų pritraukimu, buvo sprendžiami formuojant atskiras darbo grupes pagal probleminius klausimus arba tiesiogiai pavieniais atvejais tariantis su asocijuotomis verslo struktūromis. Siekiant konstruktyvios, rezultatyvios nuolatinės diskusijos su vietiniu verslu, stipresnės Jonavos rajono ekonominės raidos, palankios aplinkos verslo plėtrai ir buvo įkurta Verslo taryba – verslo ir savivaldos bendradarbiavimo platforma, kur gimsta pasiūlymai, susiję su verslo plėtra, skatinimu, rajono ekonomine aplinka. Tarybos pirmininku dvejų metų kadencijai išrinktas Tomas Krejaras, UAB „Achempak“ direktorius, KPPAR Jonavos filialo tarybos narys.

  Verslo taryba pernai teikė siūlymus Jonavos rajono savivaldybei dėl nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mažinimo rajone, siekė sumažinti infrastruktūrinius mokesčius (KPPAR dėka jų įsigaliojimas buvo nukeltas pusmečiui ir įsigaliojo 2021-07-01).

  Šiemet vasario pradžioje vykusiame Verslo tarybos posėdyje KPPAR Jonavos filialo iniciatyva pasiūlyta po 10 tūkstančių eurų padidinti Jonavos kaimiškųjų seniūnijų finansavimą. Į pasiūlymą įsiklausyta, finansavimas padidintas, o šios lėšos bus skiriamos rajono kelių priežiūrai (rajone įsikūrusiems verslams tai itin svarbu).

  Buvo sutarta dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo bei ūkininkų rėmimo fondo nuostatų keitimo. Šiemet planuojama parengti naujus nuostatus, o juos rengiant dalyvaus, pasiūlymus teiks KPPAR Jonavos filialo atstovai.

  Po pandemijos atsigaunantis verslas ir toliau susiduria su didžiuliais iššūkiais: brangstantys energijos ištekliai, sutrikusios prekių tiekimo grandinės, nuolat brangstančios žaliavos apsunkina verslo vykdymą bei stabdo įmonių plėtros planus, todėl šiuo metu didžiausias siekis – padėti Jonavos verslui išlikti konkurencingais. Infrastruktūros mokesčiai, kurie Jonavoje yra vieni didžiausių Lietuvoje (mus lenkia tik Vilnius bei Kauno rajonas), taip pat verčia įmones rinktis ir skaičiuoti: plėsti verslą Jonavos rajone ar įsigyti patalpas kaimyniniuose rajonuose.

  Beje, KPPAR iniciatyva nuo 2016 metų mūsų mieste teikiamos nominacijos „Sukurta Jonavoje“. Įmonės pristato savo sukurtus produktus ar paslaugas, o visai netrukus vėl bus kviečiamos tiek įmonės, tiek asmenys teikti paraiškas 2022 metų nominacijai. Apdovanojimai, kaip jau tapo tradicija, iškilmingai bus įteikti Jonavos miesto gimtadienio metu rugpjūčio mėnesį.

  ————

  KPPAR Jonavos filialas šiuo metu įsikūręs Klaipėdos g.15 (buvęs karinis komisariatas), o veiklą koordinuoja, su įmonėmis dirba filialo direktorė Dalia SINKEVIČIENĖ. Prieš pokalbį su ja apie darbą, paprašiau pristatyti save jonaviečiams.

  – Jonavos filiale dirbu nuo pat jo įsikūrimo – 2012 metų. Esu baigusi buhalterinės apskaitos studijas, vėliau apie 15 metų dirbau įmonių finansų srityje, tad su įmonių mokamais mokesčiais, nuolatine įstatyminių aktų kaita esu susidūrus ne teoriškai, o praktiškai. Ir šiandien dalyvauju mokymuose, seminaruose, diskusijose, Jonavoje pati juos organizuoju. Turima patirtis finansų srityje, bendravimo su vadovais įgūdžiai padeda burti Jonavos verslo bendruomenę, o bendrauti su įdomiais, darbščiais ir kūrybingais žmonėmis, kokiais dauguma yra verslo žmonės, man be galo įdomu ir prasminga“, –  „Alio Jonavai“ sakė ponia Dalia.

  – Pasakokite plačiau apie filialo veiklą šiuo metu.

  Jonavos filiale vykdome ir projektinę veiklą – Europos socialinio fondo agentūros bei Jonavos rajono savivaldybės lėšomis finansuojamą Vietos veiklos grupės projektą „Verslumo skatinimas, teikiant konsultacijas ir mentorystės paslaugas“, kuriame teikiame konsultacijas karjeros, verslo kūrimo, finansavimo, verslo formos pasirinkimo klausimais, čia vyksta programavimo pagrindų mokymai. Norintiems padedame įkurti įmonę, parengti verslo planą, supažindiname su Lietuvos mokestine aplinka, finansinių šaltinių paieškos galimybėmis, organizuojame verslumą skatinančius renginius. Projekto dalyviai – Jonavos miesto gyventojai –  šias paslaugas gauna nemokamai.

  – Filialo nariai susitinka kiekvieną mėnesį. Koks buvo paskutinis susitikimas?

  Jis vyko Jonavos politechnikos mokykloje. Pristačiau praėjusių metų veiklos ataskaitą, pakalbėjome, ką veiksime šiemet. Esame „gyva“ organizacija, tad kas bus aktualu dabar, tą ir darysime. Politechnikos mokykla pristatė savo vykdomus projektus ir išreiškė didelį norą bendradarbiauti su verslininkais, nes pandemijos metu tas bendravimas buvo sustojęs, kalbėjome ir apie pameistrystę. Verslas nori, kad būsimi darbuotojai turėtų bent minimalų supratimą, ką ta ar kita įmonė daro. Kai nėra „gyvų“ susitikimų, kai nėra tikros praktikos, moksleiviams sunkiau įsitvirtinti darbo rinkoje. Pernai moksleiviai liko nuskriausti: nebuvo praktinių užsiėmimų.

  Dabar laukiame iš Politechnikos mokyklos dokumento, ko ji tikisi iš darbdavių, bus sudaromos trišalės sutartys, tikimės glaudesnio mokslo ir verslo bendradarbiavimo.

  – Kaip manote, kas šiemet bus aktualu Jonavos filialui?

  Išlaikyti įmones konkurencingas. Laikas joms sudėtingas: pandemija lyg ir baigėsi, įmonės pradėjo atsigauti, bet metų gale labai stipriai išaugo dujų, elektros kainos. Jos įmonėms pabrango kartais: jei anksčiau mokėjai 500 eurų, tai dabar moki ir 2500 (priklausomai nuo turimų sutarčių su elektros tiekėjais). Pabrango gamybai reikalingos žaliavos, dėl pandemijos nutrūko prekių tiekimo grandinės, pailgėjo pristatymo terminai ir pan. Žodžiu, visos įmonės turi pasikeitimų ir dėl to tenka gerai pasukti galvas, viską apsvarstyti ir pasverti.

  – Kaip vertintumėte mūsų įmonių situaciją?

  KPPAR Jonavos filialo narių tarpe dar nėra tokių, kurios praneštų apie užsidarymą, bet aplinkoje jau girdėti apie žaliavų stygių. Tai dar viena problema dėl karo Ukrainoje: metalai buvo vežami iš Ukrainos, Baltarusijos. Šių žaliavų įmonės dar kiek turi iš anksčiau, bet nežinia, kaip bus po mėnesio. Yra įmonės, kurios prekiauja ukrainietiška produkcija, sako, laimė, daug atsivežėm, turim, bet labai išaugo pirkimas – žmonės mėgsta ukrainietišką produkciją. Jau kurį laiką buvo sudėtinga su atvežimu iš trečiųjų šalių, prasidėjo problemos su Kinija. Tokie dalykai dar labiau apsunkino verslą.

  – Karo pabėgėliai atvyksta ir į Jonavą. Ar verslininkai turi jiems pasiūlyti darbo vietų?   

  Atvyksta daug moterų su vaikais ir viskas priklausys nuo to, kur jos galės palikti vaikus. Neseniai vykusiame KPPAR Jonavos filialo narių susirinkime buvo aptartos darbuotojų (tame tarpe ir atvykstančių iš Ukrainos) įdarbinimo bei integracijos į darbo rinką problemos. Iš darbdavių pokalbių su potencialiais darbuotojais paaiškėjo, kad derinti darbo ir šeimos poreikius kartais tampa sudėtinga dėl lopšelių-darželių darbo laiko. Pandemijos metu nebuvo galima jungti vaikų iš skirtingų grupių, todėl neliko dirbančių prailgintą laiką. Šiuo metu situacija pasikeitusi, tačiau prailgintų grupių vis dar nėra. Turime informacijos, kad dauguma darželių dirba iki 17 valandos, todėl tėvams, auginantiems mažamečius, sudėtinga dirbti net įprastu darbo grafiku, pvz.,  8:00-17:00 val., nes nespėjama laiku pasiimti vaikų. Mažamečius auginantys tėvai praktiškai neturi galimybės dirbti pamaininį darbą.

  Šiuo klausimu pasikalbėję su savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Violeta Kolesnikiene sužinojome, kad tokių grupių vaikų lopšeliuose-darželiuose yra. Jos dar neveikia dėl pandemijos ir draudimo jungti vaikų grupes, laukiama Vyriausybės sprendimų dėl pandemijos valdymo.

  Jonavos rajono socialinių paslaugų centrui mūsų filialas rengia sąrašą, kokių specialybių ir kiek Ukrainos darbuotojų galėtų priimti mūsų įmonės.

  Dar vienas klausimas – apmokyti darbuotojus vietoje. Daugelis ukrainiečių tikisi grįžti namo ir grįžti greitai. Verslas apmoko žmones, investuoja į juos, ir specialisto nelieka. Todėl KPPAR kreipėsi į Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją su prašymu subsidijuoti tokius darbuotojus.

  – Dėl ko dar kreiptasi į centrinę valdžią?  

  Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, atstovaudama rūmų narių ir verslo interesams, premjerei Ingridai Šimonytei, LR Ekonomikos komitetui, Ekonomikos ir inovacijų, Aplinkos bei Finansų ministerijoms pateikė pasiūlymus, kurie padėtų Lietuvos įmonėms išlikti konkurencingomis ir vystyti verslus. Kreiptasi dėl plieno žaliavų trūkumo ir importo, įmonių likvidumo palaikymo, infrastruktūros mokesčio. Pasiūlyta netaikyti infrastruktūros mokesčio, kur infrastruktūra jau yra sukurta: naujų gamybos, sandėliavimo pastatų statybai ir rekonstrukcijai. Versle likusios lėšos galėtų būti naudojamos ekstremalioms situacijoms suvaldyti, skaitmeninimui, automatizavimui, robotizacijai ir kitoms realioms naudoms, padedančioms kurti aukštos pridėtinės vertės produktus ir paslaugas.

  – Ačiū už pokalbį ir kokią žinutę siunčiate jonaviečiams?

  Netrukus pakviesime į Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Atvirų durų dieną. Galėsite susipažinti su rūmų veikla, teikiamomis paslaugomis verslui bei tarptautinės plėtros galimybėmis. Lauksime jūsų Jonavoje, Klaipėdos g. 15 (buvęs karinis komisariatas).

   

  Kristina LUKOŠEVIČIŪTĖ

  Straipsnis paskelbtas 2022.04.06 laikraštyje „Alio Jonava“

Skip to content