• Naujienos
 • Susitikimas su Lietuvos banko valdybos pirmininku, Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos nariu Gediminu Šimkumi

  Spalio 18 d. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose viešėjo Gediminas Šimkus, Lietuvos banko valdybos pirmininkas, Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos narys bei Vaidas Cibas, Lietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorius. Susitikimas sulaukė didelio Rūmų narių susidomėjimo. Banko valdybos pirmininkas Rūmų kvietimu pirmą kartą lankėsi Kauno verslo bendruomenėje.

  Zigmantas Dargevičius, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas sakė: „Lietuvos ekonomikos būklė pakankamai įtempta ir praktiškai visi sektoriai patiria tam tikrus iššūkius, daugiausiai jie atsiliepia gamybos sektoriui, eksportui, nekilnojamojo turto, statybos sektoriams ir, be abejo, kitiems. Įmonės įvardija, kad užsakymų skaičius mažėja, trūksta apyvartinių lėšų, kapitalo. Geopolitinė situacija, saugumo iššūkiai diktuoja kitas sąlygas verslo procesams bei rezultatams“.

  Diskusijoje aptarėme Lietuvos ekonomikos tendencijas, skolinimosi politiką, verslo finansavimo ir plėtros klausimus, perspektyvas, pokyčius, kuriems reikia pasiruošti, bendradarbiavimą su bankais ir kitomis finansų institucijomis.

  Su LB valdybos pirmininko pristatymu „Lietuvos ekonomikos apžvalga ir prognozės“ kviečiame susipažinti čia: G. Šimkaus pristatymas (KPPAR nariams)

  Verslininkai su Lietuvos banko ekspertais diskutavo ir teikė pasiūlymus dėl  apyvartinių lėšų, kapitalo trūkumo klausimai versle sprendimo būdų; valstybinio prekinio kredito sistemos, apimančios ir garantinį fondą Ukrainos atstatymui, kūrimo; kredito unijų ir centrinių kredito unijų indėlių pritraukimo per ES veikiančias indėlininkų platformas,  valstybės įmonių, savivaldybių ir jų įmonių laisvų lėšų investavimo sudarant terminuotų indėlių sutartis su kredito unijomis; Privalomojo turto ir verslo vertinimo įstatymo projekto; draudžiamojo indėlio sumos padidinimo; Lietuvoje veikiančių bankų konkurencijos skatinimo priemonių; sąskaitų bankuose atidarymo; grynųjų pinigų naudojimo bei kitais klausimais.

  Taip pat dėmesys buvo skirtas bankų kontrolės veiksmams dėl LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo. Rūmai kėlė įmonių patiriamas problemas dėl lėšų užlaikymo bankuose atliekant mokėjimo operacijas ar sąskaitų ribojimų, uždarymo. Problematika išsamiai pristatyta Mokėjimų taryboje 2023 m. gegužės mėn., 2023 m. liepos mėn. Lietuvos banko susitikime. Įmonės kėlė klausimus dėl prašomos informacijos pagrįstumo, konfidencialumo, stabdomų pasikartojančių mokėjimų, duomenų pateikimo apie vidinius verslo ryšius bei procesus, partnerių apyvartas, prognozuojamas apyvartas, mokesčio už patikrinimą taikymą ir kt. Lietuvos banko pirmininkas įvardijo, kad bankai vykdo savo prievolę įgyvendindami įstatymą, su bankais sutarta, kad mokestis už patikrinimą nebus taikomas ir patikrinimas turės būti atliktas per 3 darbo dienas.

Skip to content