• Naujienos
 • Susitikimas su Energetikos viceministre dėl priemonės

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų viceprezidentas, UAB „Omniteksas“ valdybos narys Vydas Damalakas ir tarybos narys, UAB „Kauno stiklas“ direktorius Evaldas Sauliūnas dalyvavo pasitarime su Energetikos viceministre Inga Žiliene ir kitais ministerijos atstovais dėl 2020 m. ir 2021 m. Klimato kaitos programos priemonės „Privačių juridinių asmenų energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas pagal energijos audito ataskaitas“ patrauklumo ir pagalbos įmonėms mažinti energijos suvartojimą bei sąskaitas už jas.

  Pasitarimo metu rūmų atstovai pateikė šiuos pasiūlymus:

  1. Netaikyti de minimis pagalbos taisyklės šioje priemonėje, nes dalis įmonių, kurioms reikalinga diegti energijos efektyvumo priemones, yra išnaudoję de minimis pagalbą ir / arba negalės pasinaudoti kitomis priemonėmis, kuriose taip pat taikoma de mininis taisyklė, nes didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per 3 mokestinius metus gali siekti 200 000 eurų.
  2. Numatyti ilgesnes taupymo priemones ir į tinkamas išlaidas įtraukti technologinio atnaujinimo, naujų įrengimų, kurie padėtų ženkliai sumažinti energijos vartojimą išlaidas, gamybos įmonių pastatų modernizavimo išlaidas (langų keitimas, pastatų šiltinimas).
  3. Liberaliau atsižvelgti į įmonių, teikiančių paraiškas, pelningumo rodiklius. Pastarieji keli metai buvo pilni iššūkių įmonėms dėl Covid-19 pandemijos, 2021 m. ženkliai išaugo įmonių išlaidos dėl kelis kartus pakilusių elektros energijos ir dujų kainų, darbo užmokesčio kilimo. Taigi, siūlome suteikti galimybę įmonėms, kurios patiria laikinus sunkumus ir kurioms yra reikalingas energijos vartojimo efektyvumo priemonių įgyvendinimas dalyvauti priemonėje. Dalis įmonių priklauso grupei, t.y. susijusios įmonės, ir tokiu atveju siūlome vertinti grupės įmonių rezultatą.
  4. Kiek įmanoma supaprastinti priemonės administravimą įmonių viduje, tai leistų sutaupyti administracinius kaštus, auditus galima būtų atlikti įmonių vidaus resursais, nesamdant konsultacinių įmonių, taip sutaupant dalį lėšų: pvz.: modernizuojant įrangą, įgyvendinat kitas priemones galima nesudėtingai paskaičiuoti atsipirkimą ir efektyvumą.
  5. Numatyti daugiau priemonių, kurios leidžia sutaupyti energetinius resursus ir priemonių, kurios leidžia diegti alternatyvius energetinius šaltinius.

  Šis susitikimas jau trečias per keletą mėnesių, nuolat atstovaujami verslo interesai dėl drastiškai išaugusių energetikos kaštų.

   

  Informaciją parengė:

  Daiva Vyšniauskienė, Kauno PPA rūmų verslo atstovavimo skyriaus vadovė, tel.: 8 687 36240, daiva.vysniauskiene@chamber.lt

Skip to content