• Naujienos
 • Sūduvos buhalterių klubo susitikimas su Marijampolės kolegijos atstovais

  Ketvirtadienio popietę Sūduvos buhalterių klubo atstovės susitiko prie apskrito stalo su Marijampolės kolegijos atstovais:  Verslo ir technologijų fakulteto dekanu V. Beržanskiu ir studijų programos komiteto pirmininke B. Petrošiene diskusijai apie kolegijoje vykdomos „Buhalterinė apskaita“ studijų programos viešinimo ir prestižo didinimo.

  Marijampolės kolegija – kuriantis, atviras, modernus Pietvakarių Lietuvos kultūros ir mokslo centras, tarptautiniais ryšiais susietas su pasaulio mokslo, studijų ir verslo bendruomene, užtikrinantis patrauklią ir kokybišką studijų aplinką, kurioje studentai pasirinkę specialybę gali įsigyti ir plėtoti savo žinias ir gebėjimus savo kraštui. Studentams suteikiamos galimybės mokytis, įgyti aktualias žinias, gebėjimus ir kompetencijas, efektyviai ir kūrybingai veikti pasirinktoje veiklos srityje, sudaromos sąlygos būti aktyviu visuomenės ir verslo bendruomenės partneriu. „Bendradarbiaujant su verslo įmonėmis plėtojama mokslo veiklą, darbdaviai įtraukiami į studijų programų rengimo, baigiamųjų darbų vertinimo darbo procese“, – kalbėjo dekanas V. Beržanskis.

  „Marijampolės kolegijos buhalterinės apskaitos studijų programos tikslas – rengti apskaitos specialistą, gebantį identifikuoti finansines operacijas, jas apibendrinti ir analizuoti, gebantį teorines dalykines žinias pritaikyti praktinėje veikloje, vystyti specialiuosius ir socialinius ir asmeninius gebėjimus, būtinus sėkmingai profesinei veiklai ir asmenybei tobulinti, – susitikime sakė B. Petrošienė, – mūsų susitikimo tikslas išsakyti mintis apie paruoštus studentus, jų kompetencijas, ką galima šioje srityje ruošiant pagal programą „Buhalterinė apskaita“ tobulinti, į ką atkreipti dėmesį.“

  Prie apskritojo stalo kalbėta, kad bendraujant verslui ir mokslui galima tikėtis geresnių, šiuolaikiškų rodiklių. Nutarta, kad rudenį organizuosime susitikimą, į diskusiją įtraukiant ir studentus, kad būtų išgirsta jų nuomonė bei pristatyta Sūduvos buhalterių klubo veikla.

  Sūduvos buhalterių klubas kviečia pasirinkti studijas Marijampolės kolegijoje „Buhalterinės apskaitos“ programoje ir įgyti perspektyvią bei visada reikalingą specialybę.

Skip to content