• Naujienos
 • Subsidijos savarankiškai dirbantiems asmenims karantino laikotarpiu

  Ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiu valstybė teikia paramą savarankiškai dirbantiems asmenims. Prašymus išmokai gauti Užimtumo tarnybai savarankiškai dirbantieji gali teikti nuo balandžio 5 d.

   

   

  Kas turi teisę gauti išmoką?

  Teisę gauti išmoką turi savarankiškai dirbantys asmenys, apibrėžti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 2 straipsnio 9 dalyje:

  • individualių įmonių savininkai;
  • mažųjų bendrijų nariai;
  • tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai;
  • asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme (advokatai, advokatų padėjėjai, notarai, antstoliai, verslo liudijimus turintys asmenys ir kiti asmenys);
  • fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro atliktus skaičiavimus už praėjusių metų mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra lygus 4 ekonominio dydžio vienetams arba didesnis;
  • šeimynos dalyviai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos šeimynų įstatyme;
  • asmenys, gaunantys pajamas pagal autorines sutartis arba pajamas iš sporto ar atlikėjo veiklos.

   

  Savarankiškai dirbantys asmenys turi atitikti visas šias sąlygas:

  1) jų vykdoma savarankiška veikla buvo registruota ne trumpesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį per 12 mėnesių ir nebuvo išregistruota iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino paskelbimo dienos;

  2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino metu nedirba pagal darbo sutartį ar neturi darbo santykiams prilygintų teisinių santykių ir negauna su darbo santykiais susijusių pajamų;

  3) juridinio asmens atveju – neturi likviduojamos ar bankrutuojančios įmonės statuso.

  Vienam savarankiškai dirbančiam asmeniui skiriama ir mokama viena išmoka, nepriklausomai nuo jo vykdomų savarankiškų veiklų skaičiaus.

  Išmoka pasinaudoti galės ir nuo socialinio draudimo įmokų atleisti asmenys: pensininkai, neįgalieji, pirmą kartą pradėję veiklą.

  Kur ir kaip kreiptis dėl išmokos skyrimo?

  Dėl išmokos skyrimo reikia kreiptis į Užimtumo tarnybą pateikiant užpildytą nustatytos formos prašymą dėl išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui skyrimo. Prašymas Užimtumo tarnybai gali būti pateiktas šiais būdais:

  1. Iki prašymo pateikimo dienos Užimtumo tarnyboje neregistruotas savarankiškai dirbantis asmuo prašymą gali pateikti elektroniniu būdu, naudodamasis Užimtumo tarnybos interneto svetainėje prieinama elektronine paslauga „Registracija Užimtumo tarnyboje“ pasirenkant aktyvią nuorodą Registruotis užimtumo tarnyboje

  Jūs turite jungtis per išorinį Užimtumo tarnybos portalą,  pasirinkti   „Registruotis per Elektroninių valdžios vartų portalą“.

  Pagalba:
  – Išankstinė registracija savarankiškai dirbantiems asmenims.

  Patvirtinę savo teikiamus duomenis, privalėsite pažymėti apsilankymo laiką, kurį pasirinkus bus paskirtas atsakingas specialistas. Jei bus neatitikimų pateiktoje informacijoje, su jumis bus susisiekta. Atvykti į Užimtumo tarnybą nereikės.

  1. Iki prašymo pateikimo dienos Užimtumo tarnyboje registruotas savarankiškai dirbantis asmuo prašymą gali pateikti prieš tai susisiekęs su savo specialistu, kuris suteiks informaciją, kaip pateikti prašymą. Prašymus bus galima pateikti:
  • iš savo darbo ieškančio asmens registracijos kortelėje nurodyto elektroninio pašto, siunčiant užpildytą prašymą į Užimtumo tarnybos skyrių, vykdantį klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame asmuo yra registruotas;
  • paštu siunčiant užpildytą ir pasirašytą prašymą į Užimtumo tarnybos skyrių, vykdantį klientų aptarnavimo funkcijas, kuriame asmuo yra registruotas.

  Klientų aptarnavimo skyrių kontaktus rasite čia.

  Prašymas skirti išmoką savarankiškai dirbančiam asmeniui gali būti pateiktas tik vieną kartą.

  Kada ir kokio dydžio išmoka skiriama?

  Užimtumo tarnyba per 3 darbo dienas įvertins, ar prašymą pateikęs asmuo atitinka visas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas ir priims sprendimą skirti arba neskirti išmoką savarankiškai dirbančiam asmeniui.

  Išmokos savarankiškai dirbantiems asmenims dydis yra lygus vienam einamųjų metų minimalių vartojimo poreikių dydžiui – 257 Eur. Jei Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir karantino terminas yra trumpesnis nei kalendorinis mėnuo, už tą mėnesį mokamos išmokos savarankiškai dirbančiam asmeniui dydis proporcingai mažinamas.

  Kas skiria ir kas moka išmoką?

  Sprendimą dėl išmokos skyrimo priima Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo skyriaus vedėjas, moka – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba ar jos paskirta Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaiga.

  Išmoka gali būti išieškoma nustačius, kad buvo išmokėta neteisėtai, nes kreipdamasis dėl išmokų, asmuo pateikė neteisingus duomenis, reikalingus išmokoms skirti. Išieškojimo procedūras atlieka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.

  Kada išmokos mokėjimas nutraukiamas?

  Išmokos mokėjimas nutraukiamas per 1 darbo dieną atsiradus bent vienam iš šių pagrindų:

  1) Lietuvos Respublikos Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ir karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas;

  2) asmuo nebeatitinka bent vienos iš Užimtumo įstatymo 51 straipsnio 1 dalyje nustatytų sąlygų išmokai savarankiškai dirbančiam asmeniui skirti ir mokėti.

  DAUGIAU INFORMACIJOS IR DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMUS KLAUSIMUS DĖL IŠMOKŲ SAVARANKIŠKAI DIRBANTIEMS ASMENIMS RASITE ČIA.

  Užimtumo tarnybos informacija

Skip to content