• Naujienos
 • Su COVID-19 susiję ribojimai, atnaujinti 2020 m. gruodžio 13 d.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  COVID-19 pandemijos valdymo priemonės

  Nutarimas įsigalioja nuo 2020 m. gruodžio 16 d. 00 val.

  Karantinas pratęsiamas iki 2021 m. sausio 31 d. 24 val.

  Judėjimas šalies viduje

  Įsigalioja nuo 2020 m. gruodžio 16 d.

   

  Judėjimas leidžiamas tik esant būtinybei

  Palikti gyvenamąją vietą leidžiama:

  • vykstant į darbą (darbo reikalais);
  • prekybos vietą;
  • į  nuosavą nekilnojamojo turto objektą;
  • laidotuves;
  • dėl sveikatos priežiūros ir kitų būtinųjų paslaugų;
  • pasivaikščioti atvirose vietose ne daugiau kaip vienos šeimos ar vieno namų ūkio nariams;
  • vykstant prižiūrėti sergančių ar negalinčių savimi pasirūpinti asmenų
  Judėjimas šalies viduje šventiniu laikotarpiu nuo 2020 m.  gruodžio 16 d. 00 val. iki 2021 m. sausio 3 d. 24 val.

  Ribojamas asmenų išvykimas už savo gyvenamosios vietos savivaldybės teritorijos ribų.

  Išskyrus:

  • kai vykstama dėl artimųjų giminaičių mirties;
  • atlikti darbo, kai darbo vieta yra kitoje savivaldybėje;
  • dėl būtinosios medicinos pagalbos.

  Šis ribojimas netaikomas asmenims, kurie vyksta į kitą nei savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kurioje turi nekilnojamojo turto, priklausančio jiems nuosavybės teise

  Bendravimas

  Įsigalioja nuo 2020 m. gruodžio 16 d.

   

  Bendravimas tik tarp vienos šeimos ar vieno namų ūkio asmenų.

  Negalimi daugiau nei vienos šeimos ar namų ūkio artimi kontaktai.

  Išskyrus:

  • neatidėliotinus atvejus, kai reikia suteikti pagalbą,
  • prižiūrėti sergančius ar negalinčius savimi pasirūpinti asmenis.

  Asmeninės šventės viešose ir privačiose erdvėse gali vykti tik jei jose dalyvauja ne daugiau nei viena  šeima ar vienas namų ūkis.

  Parduotuvės, turgavietės ir kitos būtinųjų prekių parduotuvės

  Įsigalioja nuo 2020 m. gruodžio 16 d.

   

  Veiks tik būtinųjų prekių parduotuvės

  Draudžiama parduotuvių, įskaitant parduotuves prekybos ir (arba) pramogų centruose, turgaviečių ir kitų viešųjų prekybos vietų veikla.

  Draudimas netaikomas:

  • parduotuvėms, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių pardavimas;
  • maisto prekybai turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose;
  • internetinei prekybai ir kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose.

  Parduotuvėse, kurių veikla nedraudžiama:

  • turi būti užtikrinamas 10 m2 prekybos plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo ir užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos sąlygos
  Paslaugos

  Įsigalioja nuo 2020 m. gruodžio 16 d.

   

  Mažinamos kontaktinės paslaugos

  Draudžiama teikti:

  • grožio paslaugas;
  • kitas paslaugas, kurių teikimo metu neišvengiamas kontaktas tarp paslaugos teikėjo ir gavėjo;

  Nedraudžiamos:

  • psichologinės pagalbos paslaugos, kurių neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu.

  Paslaugų, kurios nedraudžiamos, teikimo vietose turi būti užtikrinamas 10 m2 paslaugos teikimo plotas vienam lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo ir užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos sąlygos.

  Apgyvendinimo paslaugoms teikti skirtos patalpos nuomos, subnuomos ar panaudos pagrindais gali būti naudojamos tik asmenų izoliacijai

  Švietimas

  Įsigalioja nuo 2020 m. gruodžio 16 d.

   

  Vyks tik nuotolinis ugdymas

  Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus ugdomus vaikus, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

  Ugdymas mokyklose pagal pradinio, pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir specialiosiose klasėse ugdomus mokinius

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacija

Skip to content