• Naujienos
 • Studija „ES minimalaus pelno mokesčio direktyva ir iššūkiai ES šiandien“

  2021 m. pabaigoje Europos Komisija (EK) paskelbė Pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos dėl visuotinio minimalaus tarptautinių subjektų grupių apmokestinimo lygio užtikrinimo Sąjungoje. Pagal šį dokumentą, didelių įmonių grupėms – tiek tarptautinėms, tiek ir veikiančioms tik vienoje šalyje – būtų nustatytas 15 proc. minimalus faktinis pelno mokestis, įvedamos papildomos mokesčio bazės ir naštos apskaičiavimo, administravimo bei priežiūros procedūros.

   Lietuvos laisvosios rinkos instituto kartu su partneriais Europoje atliktoje studijoje „ES minimalaus pelno mokesčio direktyva ir iššūkiai ES šiandien“ atkreipiamas dėmesys į keletą nenumatytų pasekmių, kurias galėtų sukelti siūlomos direktyvos įgyvendinimas:

  • Direktyva sumažintų valstybių narių suverenumą, nustatant mokesčių tarifus ir pusiausvyrą tarp tiesioginio ir netiesioginio apmokestinimo. Ilgainiui tai gali sumažinti ir laisvo kapitalo judėjimo principo svarbą.
  • Mažesnės ir mažiau ekonomiškai pažengusios valstybės narės patirtų didžiausius konkurencingumo praradimus ir joms taptų sunkiau pasivyti senųjų valstybių narių technologinį ir produktyvumo lygį.
  • Įgyvendinus minimalaus apmokestinimo taisykles, padaugėtų administracinių procedūrų ir biurokratijos, o ypač didelė našta tektų mažesnėms ES narėms.
  • Direktyva sukurtų teisinį neapibrėžtumą šalims, kuriose tam tikroms investicijų rūšims arba investicijoms tam tikrose vietovėse taikomi skatinamieji pelno mokesčio režimai ir yra sudarytos ilgalaikės sutartys su investuotojais.

  Dokumente daroma išvada, kad tinkamai neįvertinus direktyvos poveikio, jos įgyvendinimas gali sukurti nepageidaujamą naštą nacionalinėms įstatymų leidybos institucijoms, mokesčių administravimui ir įmonėms, o taip pat dar labiau padidinti šio laikmečio geopolitinės situacijos negandas.

  Visą studiją „ES minimalaus pelno mokesčio direktyva ir iššūkiai ES šiandien“ galite rasti šioje nuorodoje. Tikimės, kad analizėje pateikiamos įžvalgos ir rekomendacijos bus vertingos Jūsų darbe.

  Lietuvos laisvosios rinkos instituto informacija

Skip to content