• Naujienos
 • Strategija „Renovacijos banga“ – pastatų energiniam naudingumui didinti

  Šiandien Europos Komisija paskelbė pastatų energinio naudingumo didinimo strategiją „Renovacijos banga“. Europos Komisija siekia per ateinantį dešimtmetį renovavimo rodiklį padidinti bent du kartus ir užtikrinti, kad renovuotuose pastatuose būtų efektyviau vartojama energija ir ištekliai. Iki 2030 m. galėtų būti renovuota 35 mln. pastatų, o statybos sektoriuje sukurta iki 160 000 papildomų žaliųjų darbo vietų.

  Kad būtų pasiektas Europos Komisijos pasiūlytas tikslas iki 2030 m. išmetamųjų teršalų kiekį sumažinti bent 55 proc., ES pastatų sektoriuje išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekis turi būti sumažintas 60 proc., suvartojamos energijos kiekis – 14 proc., o šildymui ir vėsinimui suvartojamos energijos kiekis – 18 proc.

  Už energetiką atsakinga Europos Komisijos narė Kadri Simson sakė: „Žaliasis ekonomikos gaivinimas prasideda namuose. Įgyvendindami „Renovacijos bangą“ šalinsime daugybę būtinus veiksmus stabdančių kliūčių, dėl kurių šiandien renovacijai reikia skirti daug pastangų, lėšų ir laiko. Pasiūlysime geresnius renovacijos naudos vertinimo būdus, minimalius energinio naudingumo standartus, didesnį ES finansavimą ir techninę pagalbą, skatinsime žaliąsias hipotekos paskolas ir remsime aktyvesnį atsinaujinančiųjų išteklių naudojimą šildymo ir vėsinimo sektoriuose. Tai įneš esminių pokyčių būstų savininkams, nuomininkams ir valdžios institucijoms.“

  Įgyvendinant strategiją pirmiausia bus imamasi veiksmų šiose trijose srityse:

  • šildymo ir vėsinimo sistemų priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo;
  • energijos nepritekliaus ir prasčiausio energinio naudingumo pastatų problemų sprendimo;
  • viešųjų pastatų, kaip antai mokyklų, ligoninių ir administracinių pastatų, renovacijos.

  Įgyvendinant „Renovacijos bangą“ norima ne tik padidinti esamų pastatų energijos vartojimo efektyvumą ir neutralizuoti jų poveikį klimatui, bet ir paskatinti plačiu mastu pertvarkyti mūsų miestus ir apstatytą aplinką. Ši strategija gali suteikti galimybę pradėti į ateitį orientuotą procesą, kuriuo siekiama tvarumą derinti su stiliumi. Kaip pranešė Europos Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen, Europos Komisija pradės įgyvendinti naują europinį Bauhauzo projektą, per kurį derinant veiksmingumą ir išradingumą bus puoselėjama nauja Europos estetika.

  Daugiau informacijos čia.

   

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content