• Naujienos
 • Smulkiajam verslui teikiama parama vėjo elektrinėms įsirengti. Potencialiems pareiškėjams 2023 m. liepos 19 d. oganizuojami nuotoliniai mokymai apie šį kvietimą.

  Lietuvos energetikos agentūra (LEA) 2023 m. birželio 29 d. paskelbė kvietimą iki 2023 m. rugpjūčio 29 d. teikti paraiškas atsinaujinančių išteklių energijos (AEI) bendrijoms, piliečių energetikos bendrijoms, įmonėms ir ūkininkams gauti finansavimą vėjo elektrinių iki 3MW įrengtosios galios įrengimo išlaidų daliai padengti. Planuojama paskirstyti per 18 mln. eurų.

  Per pastaruosius kelerius metus vėjo ir saulės elektrinių statybos tempai Lietuvoje išaugo keleriopai. 2020 m. Lietuvoje buvo 540 MW vėjo elektrinių. 2023 m. balandžio mėnesį bendra vėjo elektrinių galia buvo 1133 MW, arba 2,1 karto didesnė nei prieš trejus metus. Numatoma, kad artimiausiu metu AEI jėgainių statybos tempai nemažės.

  „Šis kvietimas teikti paraiškas – tai dar viena finansavimo priemonė smulkiajam verslui, siekiančiam savo reikmėms pasigaminti elektros energiją iš atsinaujinančių šaltinių, turint galimybę parduoti iki 50 proc. pasigamintos energijos. Juridiniams ir fiziniams asmenims, kuriems kyla sunkumų įsirengti savo elektrines ir kurie jungiasi į bendrijas, siekdami geriau patenkinti savo poreikius, numatoma didesnė padengiamų išlaidų dalis. Primename, kad prieš savaitę pakvietėme bendrijas, smulkųjį verslą ir  ūkininkus teikti paraiškas saulės elektrinių iki 500 kW įrengimo išlaidų dalies finansavimui gauti, o šiemet rugpjūčio mėnesį planuojame toms pačioms pareiškėjų grupėms pasiūlyti finansavimą elektros energijos, gaminamos iš AEI, kaupimo įrenginiams įsigyti“, – pabrėžia LEA direktorius Virgilijus Poderys.

  Paraiškas dėl vėjo elektrinių finansavimo gali teikti ne trumpiau nei vienerius metus veiklą vykdančios labai mažos ir mažos įmonės bei tokių įmonių statusą atitinkantys ūkininkai, piliečių energetikos bendrijos ir atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos, kurių dalininkais nėra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonės.

  Pareiškėjai gali įsirengti iki 6 MW vėjo elektrinę, tačiau remiama projekto veikla – iki 3 MW įrengtosios galios elektrinių įrengimas. Vėjo elektrinės įrengimo projekto suma bus skaičiuojama pagal fiksuotojo vieneto įkainį – 1608,65 Eur/1kW vėjo elektrinės įrengtosios galios (kuri negali būti didesnė nei 3 MW).

  Įmonės, ūkininkai ir bendrijos, kurių bent vienas dalininkas yra įmonė arba ūkininkas, galės gauti finansavimą, siekiantį iki 35 proc. pagal įkainį paskaičiuotos sumos, kitos bendrijos – iki 45 proc. pagal įkainį paskaičiuotos vėjo elektrinės įrengimo išlaidų sumos.

  Paraiškos finansavimui bus atrenkamos konkurso būdu, pirmumo balai bus teikiami bendrijoms, kurios turi ne mažiau nei 10 dalininkų, narių ar dalyvių, taip pat tiems pareiškėjams, kurie prie projekto prisidės didesniu nuosavu įnašu, tai yra prašys mažesnio nei galima maksimali 35 proc. arba 45 proc. finansavimo dalis, be to, pareiškėjams, kurie paraiškos teikimo metu jau turės elektros tinklų operatoriaus išduotas elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygas arba Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

  Svarbu atkreipti dėmesį, kad paraiškos teikimo metu dar neprivaloma turėti elektros tinklų operatoriaus išduotas elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygas arba Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus: šių dokumentų gavimui numatomas papildomas terminas – per 3 mėnesius nuo informacijos iš LEA gavimo, kad paraiška atrinkta finansavimui.

  Taip pat atkreipiame dėmesį, kad bus finansuojami tik gamintojų projektai, tai yra tų pareiškėjų, kuriems elektros tinklų operatoriaus išduotos elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygos skirtos gamintojui. Sąlygos, išduotos gaminančiam vartotojui, šioje priemonėje nėra tinkamos.

  Paraiškas finansavimui gauti galima teikti iki 2023 m. rugpjūčio 29 d. 17.00 val., užpildant elektronines formas.

  Potencialiems pareiškėjams 2023 m. liepos 19 d. 13 val. organizuojami nuotoliniai mokymai apie šį kvietimą, kviečiame registruotis užpildant Registracijos formą.

  Finansavimo sąlygos ir detali informacija apie paraiškų teikimo procesą ir dokumentus, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus skelbiami LEA svetainėje www.ena.lt skiltyje „Kvietimai teikti paraiškas“ ir svetainėje www.esinvesticijos.lt. Pasiteirauti apie lėšų skyrimo sąlygas ir paraiškų teikimą galima el. paštu  vejo.elektrines@ena.lt  ir tel. 8 5 230 3312.

  Planuojančius kurti bendrijas kviečiame susipažinti su LEA svetainėje pateiktomis rekomendacijomis dėl atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų veiklos sąlygų.

  LEA svetainėje patalpintame Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros galimybių žemėlapyje pateikiama informacija apie galimybes vystyti AEI elektrinių projektus bet kurioje Lietuvos teritorijoje. Žemėlapis yra informacinio pobūdžio. Jame pateikiami sluoksniai su informacija apie saugomas teritorijas, kultūros paveldo teritorijas ir objektus, vertingiausius Lietuvos kraštovaizdžio arealus ir panoramų apžvalgos taškus, kur gali būti ribota arba draudžiama AEI elektrinių statyba. Žemėlapyje taip pat pateikiama informacija apie elektros perdavimo ir skirstymo tinklą – laisvus linijų pralaidumus ir galias transformatorių pastotėse.

  Primename, kad iki 2023 m. rugpjūčio 22 d. vyksta kvietimas (AEI) bendrijoms, įmonėms ir ūkininkams gauti finansavimą įsirengti saulės elektrines, daugiau informacijos rasite čia.

Skip to content