• Naujienos
 • SMEunited Generalinė asamblėja

  2020 metų gruodžio 3 d. vyko Europos šalių smulkias ir vidutines įmones bei amatų asociacijas jungiančios organizacijos SMEunited Generalinė asamblėja. Organizacijos pilnateise nare yra ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija.

  Sveikinimo kalbą asamblėjoje pasakė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, kartu įvardijusi pagrindines Europos Komisijos gaires paramai verslui pandemijos sukeltos ekonominės krizės metu.

  SMEunited Generalinės asamblėjos metu patvirtino deklaraciją „Parama SVV siekiant Europos tikslų“.

  COVID-19 pandemijos sukelta krizė dramatiškai įtakojo visos Europos smulkaus verslo įmones. Apie 90% tokių įmonių paskelbė apie apyvartos sumažėjimą, 40% jų turi likvidumo problemų ir yra ant nemokumo slenksčio. Pandemijos antrosios bangos ir susijusių ribojimų sąlygomis daug SVV įmonių jau išsėmė savo finansinius rezervus, praranda veiklos tęstinumo galimybes ir pasitikėjimą ateitimi.

  Pagrindinis SMEunited priimtos deklaracijos motyvas – paverskime Europos Sąjungos politikos tikslus realybe. Krizės pasekmėms švelninti numatyti Europos Sąjungos finansiniai ištekliai ir instrumentai turi būti įdarbinti nedelsiant. Nacionaliniai ekonomikos atsparumo ir skatinimo planai turi būti rengiami bendradarbiaujant su smulkaus verslo organizacijomis. Europos semestro kontekste svarbu užtikrinti Europinės SVV strategijos įgyvendinimo monitoringą.

  Įmonių veiklos tęstinumo ir finansinio likvidumo palaikymas turi būti nacionalinių ekonomikos skatinimo planų kertinė dalis. Likę dar nepanaudoti ES lėšų fondai turi būti panaudoti šiems finansiniams instrumentams.

  Ekonomikoje ir verslo modeliuose vyksta dideli pokyčiai. Juos turi lydėti darbuotojų kvalifikacijos ir žinių pokyčiai. Trumpalaikio užimtumo darbuotojams, bedarbiams turi būti pasiūlytos persikvalifikavimo galimybės. Taip pat suteikiant žaliosios ekonomikos ir skaitmeninius įgūdžius.

  Krizės sąlygomis dar svarbesnės yra Geresnio Reguliavimo ir Galvok apie mažus pirmiausia iniciatyvos. Reguliavimo reikalavimai turi būti tokie, kad būtų suprantami ir neapsunkintų pirmiausia SVV įmonių veiklos. Bendroji rinka turi išlikti efektyvi ir krizės sąlygomis.

  Europos verslo laukia skaitmenizacija ir žaliasis kursas. Smulkus ir vidutinis verslas laukia parengto Skaitmeninių Paslaugų Akto. Subalansuotos visų rinkos dalyvių galimybės leis mažoms įmonėms kurti naujus produktus, paslaugas ir naujus verslo modelius. Žaliojo kurso kryptyje smulkus verslas laukia paskatų skleisti gerosios praktikos pavyzdžius, o ne prievartos instrumentų, drausiančių ar apsunkinančių įmonių veiklą.

  “Amatai ir SVV yra Europos širdis”, todėl jiems būtina sukurti veiklai tinkamą aplinką, pereiti nuo žodžių prie darbų. Ir ambicingi Europiniai tikslai taps realybe.

  Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos informacija

Skip to content