• Naujienos
 • Skaitmeninis suverenumas. Siūlomu Lustų aktu Europos Komisija siekia spręsti puslaidininkių stygiaus problemą ir įtvirtinti Europos pirmavimą technologijų srityje

  Europos Komisija pasiūlė visapusį priemonių rinkinį, kuriuo siekiama užtikrinti ES tiekimo saugumą, atsparumą ir technologinį pirmavimą puslaidininkių technologijų ir prietaikų (angl. applications) srityje. Europos lustų aktas padidins Europos konkurencingumą ir atsparumą ir padės vykdyti tiek skaitmeninę, tiek žaliąją pertvarką.

  Dėl pastarojo meto visuotinio puslaidininkių stygiaus buvo priverstos užsidaryti gamyklos įvairiuose sektoriuose – nuo automobilių iki sveikatos priežiūros prietaisų. Pavyzdžiui, 2021 m. automobilių sektoriaus gamyba kai kuriose ES valstybėse narėse sumažėjo trečdaliu. Tai dar ryškiau atskleidė itin didelę puslaidininkių vertės grandinės bendrą priklausomybę nuo labai riboto dalyvių skaičiaus sudėtingomis geopolitinėmis aplinkybėmis. O kartu paaiškėjo, kokia puslaidininkių svarba visai Europos pramonei ir visuomenei.

  Įgyvendinant ES lustų aktą, bus sutelkta daugiau kaip 43 mlrd. EUR viešųjų ir privačiųjų investicijų ir bus nustatytos priemonės, kurios leistų išvengti būsimų tiekimo grandinių sutrikimų, jiems pasirengti, juos numatyti ir greitai į juos reaguoti kartu su ES valstybėmis narėmis ir tarptautiniais partneriais. Tai leis ES pasiekti savo tikslą iki 2030 m. padvigubinti turimą dabartinę rinkos dalį iki 20 proc.

  Europos lustų aktas užtikrins, kad ES įgytų reikiamų priemonių, įgūdžių ir technologinių pajėgumų, kurių reikia norint pirmauti ne tik moksliniais tyrimais ir technologijomis, bet ir pažangiųjų lustų projektavimo, gamybos ir pakavimo srityse, taip pat užsitikrinti puslaidininkių tiekimą ir sumažinti priklausomybę. Pagrindiniai jo elementai:

  • Įgyvendinant Europos lustų iniciatyvą (ji yra didžioji Lustų akto finansinio paketo dalis), iki 2030 m. bus sutelkta 11 mlrd. EUR Europos Sąjungos ir ES valstybių narių viešųjų investicijų ir pritraukta daug privačiųjų investicijų. Šia iniciatyva siekiama sustiprinti ES puslaidininkių technologijų ir inovacijų pajėgumus ir užtikrinti Europos lyderystę lustų technologijų srityje vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu. Ji užtikrins, kad visoje Europoje būtų galima naudotis pažangiųjų puslaidininkių projektavimo priemonėmis, bandomosiomis naujos kartos lustų prototipų kūrimo linijomis ir pačių naujausių lustų technologijų novatoriško taikymo tyrimų laboratorijomis. Vykdant iniciatyvą taip pat bus kuriami kvantinių lustų pažangiųjų technologijų ir inžinerijos pajėgumai. Europos lustų iniciatyva bus įgyvendinama pagal Skaitmeninės Europos programą ir programą „Europos Horizontas“, daugumą jos veiksmų pavedant atlikti naujai ES lustų bendrajai įmonei.
  • Investuoti į naujus pažangius gamybos objektus yra būtina, norint Europos Sąjungoje užtikrinti tiekimo saugumą, tiekimo grandinės atsparumą, ekosistemų papildomą naudą ir sąveiką, kartu darant didelį teigiamą poveikį visai ekonomikai. Naujasis ES lustų fondas sudarys palankesnes sąlygas startuoliams gauti finansavimą, kad jiems būtų lengviau brandinti inovacijas ir pritraukti investuotojų. Jam priklausys ir speciali programos „InvestEU“ puslaidininkių nuosavo kapitalo investicijų priemonė, kurios parama veiklą plečiančioms įmonėms ir MVĮ palengvins jų rinkos plėtrą.
  • ES valstybių narių ir Europos Komisijos koordinavimo mechanizmas, kurį naudojant bus stebima puslaidininkių pasiūla, vertinama paklausa ir rengiamasi stygiaus atvejams. Jo paskirtis – stebėti puslaidininkių vertės grandinę renkant svarbią informaciją iš įmonių, kad būtų nustatyti pamatiniai trūkumai ir kliūtys. Juo naudojantis bus atliekamas bendras krizės vertinimas ir koordinuojami naujame neatidėliotinų priemonių rinkinyje numatyti veiksmai, kurie yra būtini. Mechanizmas taip pat sudarys sąlygas greitai ir ryžtingai reaguoti kartu, pasinaudojant visomis nacionalinėmis ir ES priemonėmis.

  Europos Komisija taip pat siūlo papildomą rekomendaciją ES valstybėms narėms. Ši priemonė leistų iškart pradėti naudoti ES valstybių narių ir Europos Komisijos koordinavimo mechanizmą, t. y. jau dabar būtų galima aptarti ir priimti sprendimus dėl savalaikių ir proporcingų reagavimo į krizes priemonių.

  Europos Komisijos pasiūlymus dėl Europos lustų akto pagal įprastą teisėkūros procedūrą turės svarstyti Europos Parlamentas ir ES valstybės narės. Jei reglamentas bus priimtas, jis bus tiesiogiai taikomas visoje ES.

  Europos Komisijos narių nuomonės:

  Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Europos lustų aktas iš esmės pakeis Europos bendrosios rinkos konkurencingumą pasaulyje. Trumpuoju laikotarpiu jis padidins mūsų atsparumą būsimoms krizėms, nes įgysime galimybę numatyti tiekimo grandinės sutrikimus ir jų išvengti. O vidutinės trukmės laikotarpiu jis padės Europai tapti pramonės lydere šioje strateginėje srityje. Europos lustų aktas rodo mūsų investicijas ir strategiją. Tačiau mūsų sėkmę laiduos Europos novatoriai, mūsų pasaulinio lygio mokslininkai ir žmonės, kurie dešimtmečiais kūrė mūsų žemyno gerovę.“

  Už prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusią Europą atsakinga vykdomoji Europos Komisijos pirmininkės pavaduotoja Margrethe Vestager pridūrė: „Lustai būtini žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai – ir Europos pramonės konkurencingumui. Norėdami užtikrinti tiekimo saugumą, neturėtume pasikliauti viena valstybe ar įmone. Ir mokslinių tyrimų, ir inovacijų, ir projektavimo, ir gamybos įrenginių srityse turime dėti daugiau bendrų pastangų, kad Europa taptų dar svarbesne pasaulinės vertės grandinės veikėja. Tai bus naudinga ir mūsų tarptautiniams partneriams. Su jais bendradarbiausime, kad ateityje išvengtume tiekimo problemų.“

  Už vidaus rinką atsakingas Europos Komisijos narys Thierry Bretonas sukonkretino: „Be lustų nebus skaitmeninės pertvarkos, žaliosios pertvarkos, technologinės lyderystės. Pažangiausių lustų tiekimo užtikrinimas tapo ekonominiu ir geopolitiniu prioritetu. Mūsų tikslai dideli: iki 2030 m. atsiriekti dvigubai didesnę pasaulinės rinkos dalį, 20 proc., ir gaminti moderniausius ir efektyviausiai energiją vartojančius puslaidininkius Europoje. ES lustų aktas padės stiprinti mūsų mokslinių tyrimų kompetenciją ir perkelti jų rezultatus iš laboratorijų į gamybą. Telkiame didelį viešąjį finansavimą, kuris jau traukia dideles privačias investicijas. Dedame visas pastangas, kad būtų apsaugota visa tiekimo grandinė ir mūsų ekonomika ateityje išvengtų tokių sukrėtimų, kokius matome dėl dabartinio lustų pasiūlos trūkumo. Investuodami į ateities eksperimentines rinkas ir iš naujo subalansuodami pasaulines tiekimo grandines, sudarysime sąlygas Europos pramonei likti konkurencingai, kurti kokybiškas darbo vietas ir patenkinti didėjančią pasaulinę paklausą.“

  Už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Europos Komisijos narė Mariya Gabriel pridūrė: „Europos lustų iniciatyva yra glaudžiai susijusi su programa „Europos horizontas“, o naujos kartos mažesnių ir efektyviau energiją vartojančių lustų kūrimas priklausys nuo nuolatinių mokslinių tyrimų ir inovacijų. Būsima iniciatyva suteiks puikią galimybę mūsų mokslininkams, novatoriams ir startuoliams išsiveržti į priekį naujomis inovacijomis, kai bus kuriami aparatine įranga pagrįsti giliųjų technologijų sprendimai. Lustų kūrimas ir gamyba Europoje bus naudingi mūsų ekonominės veiklos vykdytojams pagrindinėse vertės grandinėse ir padės mums įgyvendinti statybos, transporto, energetikos ir skaitmenizavimo užmojus.“

  Daugiau informacijos:

  Visas pranešimas spaudai

  Europos lustų aktas. Klausimai ir atsakymai

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content