• Saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimai

  Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra kartu su valstybėmis narėmis rengia Saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimus, kurie padeda atskleisti gerų saugos ir sveikatos darbe rezultatų naudą ir yra vienas iš būdų skatinti gerąją praktiką visoje Europoje.

  Norime priminti, kad vyksta VDI organizuojamas Nacionalinių darbuotojų saugos ir sveikatos geros praktikos apdovanojimų konkursas, skirtas pripažinti darbdavius, kurie siekdami užkirsti kelią darbuotojų kaulų ir raumenų sistemos sutrikimams darbo vietoje įgyvendino novatoriškus ir veiksmingus darbuotojų saugos valdymo metodus.

  Kviečiame pasidalinti gerąja patirtimi apie darbo vietose įgyvendinamus naujoviškus ir veiksmingus darbuotojų saugos ir sveikatos sprendimus ir dalyvauti konkurse įmones ar bet kokio dydžio organizacijas, mokymo paslaugų teikėjus ir švietimo bendruomenes, taip pat darbdavių organizacijas, prekybos asociacijas, profesines sąjungas ir nevyriausybines organizacijas ir kt.

  Daugiau informacijos apie konkursą bei paraiškų teikimą – https://bit.ly/3BGkzJ3

  Jūsų paraiškų VDI laukia iki 2021 m. spalio 25 d.

  Nacionalinio konkurso 2-jų nugalėtojų geros praktikos pavyzdžiai dalyvaus visos Europos konkurse.

Skip to content