• Sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo mobiliųjų programėlių naudojimas

  Reaguodamos į koronaviruso pandemiją ES valstybės narės, remiamos Europos Komisijos, parengė ES priemonių rinkinį, skirtą sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo ir perspėjimo mobiliųjų programėlių naudojimui. Visiškai ES taisykles atitinkančios ir gerai suderintos sąlytį turėjusių asmenų išaiškinimo programėlės gali būti labai svarbios visais krizės valdymo etapais, ypač atėjus laikui laipsniškai atšaukti socialinių kontaktų ribojimo priemones.

  Priemonių rinkinyje nustatyti būtinieji reikalavimai šioms programėlėms:

  • Jos turėtų visiškai atitikti ES duomenų apsaugos ir privatumo taisykles.
  • Jas reikėtų naudoti glaudžiai bendradarbiaujant su visuomenės sveikatos institucijomis ir būti jų patvirtintos.
  • Jas reikėtų diegti savanoriškai ir panaikinti, kai tik jų nebereikės.
  • Jose turėtų būti siekiama panaudoti naujausius privatumo didinimo technologinius sprendimus. Jos greičiausiai bus grindžiamos „Bluetooth“ technologija ir neleis sužinoti žmonių buvimo vietos.
  • Jos turėtų būti grindžiamos nuasmenintais duomenimis, t. y. įspėti tam tikrą laiką arti užkrėsto asmens buvusius žmones ir paraginti juos išsitirti arba izoliuotis, tačiau užsikrėtusių asmenų tapatybės neatskleisti.
  • Jos turėtų būti sąveikaujančios visoje ES, kad piliečiai būtų apsaugoti net ir nuvykę į kitą šalį.
  • Jos turėtų būti grindžiamos priimtomis epidemiologinėmis rekomendacijomis ir veikti atsižvelgiant į geriausią su kibernetiniu saugumu ir prieinamumu susijusią patirtį.
  • Jos turėtų būti saugios ir veiksmingos.

   

  Iki 2020 m. balandžio 30 d. visuomenės sveikatos institucijos įvertins programėlių veiksmingumą nacionaliniu ir tarpvalstybiniu lygmenimis. Valstybės narės turėtų iki 2020 m. gegužės 31 d. pateikti savo veiksmų ataskaitą ir sudaryti sąlygas kitoms valstybėms narėms ir Europos Komisijai susipažinti su priemonėmis, kad jos galėtų atlikti tarpusavio vertinimą. Europos Komisija vertins daromą pažangą ir nuo 2020 m. birželio mėn. visu krizės laikotarpiu skelbs periodines ataskaitas, kuriose rekomenduos veiksmus arba laipsniškai atšaukti nebebūtinas priemones.

  Daugiau informacijos galite rasti čia.

  Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija

Skip to content