• Naujienos
 • Rūmų žinomumo ir įvaizdžio tyrimas: rūmų žinomumas išaugo 9,3 proc.

  Sausio mėnesį rinkos tyrimų kompanija „Eurotela“ atliko jau penktą rūmų žinomumo, paslaugų vertinimo ir įvaizdžio tyrimą. Tyrimo metu telefonu apklausti 355 rūmų nariai ir 361 regiono įmonė.

  „Tobulindami savo paslaugas organizacijoje vykdome pokyčius, kurie atsiliepia rūmų narių ir visos verslo bendruomenės nuomonei apie rūmus. Penkių metų rodiklių palyginamumas mums leidžia daryti tam tikras išvadas ir koreguoti savo veiklas taip, kad dar geriau tenkintumėme rūmų narių interesus ir pateisintumėme jų lūkesčius. „Eurotelos“ atliekamų tyrimų rezultatų teigiami pokyčiai patvirtina, kad esame teisingame kelyje. Dėkojame visiems, kurie sutiko atsakyti į pateiktus tyrėjų klausimus ir savo dalyvavimu tyrime prisidėjo prie rūmų veiklos tobulinimo.“, – sako Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinė direktorė Olga Grigienė.

  Šiemet padaugėjo gerų ir labai gerų narių vertinimų.  9 arba 10 balų rūmų veiklą vertinančių narių padaugėjo nuo 43,8 proc. (2018 m.) ir 48,4 (2020 m.) iki 51,9 proc. (2021 m.). T.y. daugiau nei pusė narių organizaciją vertina aukščiausiais balais. Blogai rūmų darbą vertinančių narių lyginamuoju laikotarpiu (2018-2021 m.) sumažėjo nuo 7,5 proc. (2018 m.) iki 5 (2020 m. ) ir net 4,5 proc. (2021 m.). Bendras rūmų vertinimo vidurkis tarp ne narių (t.y. išorėje) kilo kiekvienais metais. Tačiau svarbu paminėti, kad tarp ne narių 9 ir 10 balų rūmų veiklą vertinančių įmonių padaugėjo nuo 18,7 proc. (2020 m.) iki 34 proc. (2021 m.) .Trečdalis apklaustų regiono įmonių Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus vertina aukščiausiais balais ir toks ryškus pagerėjimas neabejotinai reikšmingas pritraukiant naujus narius bei apibūdinant rūmų įvaizdį visuomenėje.

  Per lyginamąjį laikotarpį (2018-2021 m.) padidėjo visų rūmų veiklos aspektų vertinimas. Aukščiausiai vertinama galimybė dalyvauti rūmų organizuojamose konferencijose, rūmų profesiniuose klubuose ir tradiciniuose renginiuose. Daugiausiai (0,7 balo) padidėjo galimybės naudotis verslo partnerių paieška bei verslo atstovavimo ir interesų gynimo institucijose vertinimas. Visų rūmų veiklos aspektų vertinimas pagerėjo ir lyginant su 2020 m. tyrimo duomenimis. Silpniau vertinamos šios paslaugos: Galimybė dalyvauti ir gauti naudos projektinėse veiklose, Dalyvavimas tarptautiniuose verslo kontaktų renginiuose, Verslo atstovavimas ir interesų gynimas institucijose, Dalyvavimas nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose, Informacija apie parodas užsienyje, tarptautinę teisinę aplinką ir pan. Tačiau net penkių blogiausiai vertinamų paslaugų vertinimo vidurkis siekia 8,28 balo.

  Apibūdindami organizacijos įvaizdį, nariai geriausiai vertina, kad rūmai veikia etiškai ir yra patikima organizacija. Vertinant įvaizdį išorėje, tarp ne narių taip pat labiausiai akcentuojama, kad rūmai veikia etiškai, yra gerbiama organizacija tarp valdžios institucijų ir yra socialiai atsakinga organizacija.

  Lyginant su praėjusių metų tyrimo rezultatais, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų žinomumas išaugo 9,3 proc. (nuo 79,9 proc. – 2020 m. iki 89,2 proc. – 2021 m. ) ir vertinimo vidurkis yra aukščiausias iš trijų tyrime minimų verslo organizacijų.

Skip to content