• Rūmų žinomumo ir įvaizdžio tyrimas: padaugėjo gerai ir labai gerai rūmų veiklą vertinančių narių

    Sausio mėnesį rinkos tyrimų kompanija „Eurotela“ atliko jau ketvirtą rūmų žinomumo, paslaugų vertinimo ir įvaizdžio tyrimą. Apklausa atliekama ne pirmą kartą, todėl siekdami geresnio paslaugų teikimo, nuolat lyginame apklausos rezultatus bei atsižvelgdami į juos tobuliname savo veiklą. Taip pat stebime kaip vykdomi pokyčiai atsiliepia rūmų žinomumui ir verslo bendruomenės nuomonei apie rūmus. Tyrimo metu buvo apklausta 250 rūmų narių bei 368 regiono įmonės, kurių apyvarta didesnė kaip 300 tūkstančių eurų.

    Gerai arba labai gerai (9 arba 10 balų) rūmų veiklą vertinančių narių padaugėjo nuo 43,8 proc. (2018 m.) ir 47,8 proc. (2019 m.) iki 48,4 proc. Ženkliai sumažėjo blogai rūmų darbą vertinančių narių (nuo 7,5 proc. (2018 m.) ir 5,7 proc. (2019 m.) iki 5,0 proc. ) Blogai arba vos patenkinamai (6 balais ir mažiau iš 10) vertinančių rūmų veiklą narių sumažėjo nuo 12,4 proc. (2018 m.) ir 10,5 proc. (2019 m.) iki 8,3 proc.

    Nariai labai palankiai vertina galimybes dalyvauti rūmų organizuojamose konferencijose bei profesiniuose klubuose. O apibūdindami organizacijos įvaizdį, aukščiausiai vertina tai, kad rūmai veikia etiškai, yra patikima ir socialiai atsakinga organizacija.

    Nors rūmų žinomumo procentas tarp ne narių, lyginant su 2018 m. ir 2019 m. tyrimo rezultatais, sumažėjo, bendras rūmų vertinimo vidurkis tarp ne narių, lyginant su 2018 m. ir 2019 m. tyrimo rezultatais, pakilo nuo 7 iki 7,4 balų. Rūmų įvaizdžio išorėje vertinimas taip pat atspindėjo tai, kad rūmai veikia etiškai ir yra svarbi verslo bendruomenės dalis.

Skip to content