• Naujienos
 • Rūmų pusmetis: nuo verslo renginių užsienyje iki išaugusio narių skaičiaus

  Praėjus pusei metų nuo metų pradžios, norime pasidalinti pasiektais rezultatais.

  Metų pradžioje, įsteigta Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų  Vilkaviškio atstovybė, o birželio ketvirtąją Kėdainių miesto rotušėje buvo paminėtas oficialus Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Kėdainių filialo atidarymas, kuriame atliekamos prekybos dokumentų ekspertizės ir išduodami prekių kilmės dokumentai.

  Vienas iš rūmų prioritetų  – įtakos didinimas, kurio siekiame  per rūmų narių interesų atstovavimą. Per pirmą pusmetį jau buvo surengta 14 susitikimų su valdžios atstovais, 7 debatai, 14 apskritojo stalo diskusijų, 5 verslo pusryčiai, valdžios atstovams ar institucijoms pateiktos 32 rūmų pozicijos, identifikuota 21 rūmų narių nuomonė, kurias pateikė net 139 įmonės, svarbu paminėti ir 29 reprezentacinius renginius.

  Per pusmetį renginiuose diskutuota tokiomis temomis, kaip kad kelių infrastruktūra, vartotojų teisių apsauga ir kt. Aplinkos ministerijoje sudaryta darbo grupė dėl GPAIS: vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos tobulinimo, susitikta su vietinės ir nacionalinės valdžios atstovais ir t.t.

  Rūmų Švietimo ir mokslo skyriaus vadovė Aušra Misonė aktyviai vadovauja darbo grupei dėl profesinio mokymo ir pameistrystės įgyvendinimo Lietuvoje klausimų Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijoje bei dalyvauja darbo grupėje asmens įgytų kompetencijų praktinės dalies vertinimo pasiūlymo sukūrimo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje. Taip pat inicijuoti, teikti pasiūlymai dėl rūmų vaidmens stiprinimo.

  Per pusmetį organizuojant kompetencijų vertinimą pirminio ir tęstinio profesinio mokymo įstaigose įvertinta 7223 asmenų.

  Reiktų nepamiršti ir rūmų bendruomenės renginių. Daugelio mėgstamas renginys –  „Penktadienio kava“ vyko 23 penktadienių rytus, rengėme po vieną Atvirų durų dieną bei Vadovo dieną, surengta 17 narių susitikimų renginių, juose dalyvavo 279 dalyviai. Viena iš pasiteisinusių  naujovių šį pusmetį Narys-nariui konsultacijų dienos. Surengti du renginiai, kuriuose dalyvavo 59 dalyviai.

  Suorganizuoti 24 seminarai aktualiomis temomis, seminaruose dalyvavo 575 dalyviai.

  Jei galvojate apie plėtrą į užsienio rinkas, norite surasti partnerių užsienyje ar kyla klausimų eksporto klausimais, turėtumėte kreiptis į rūmų Tarptautinių ryšių ir protokolo skyrių. Per pusmetį šio skyriaus pagalba sudarytos 8 tarptautinės partnerystės sutartys, net 100 užsienio įmonių kontaktų perduota Lietuvos įmonėms, gauta 60 įmonių užklausų dėl verslo partnerių Lietuvoje.

  Gegužės mėnesį Kauno įmonės vyko į verslo misiją į Portugaliją, dalyvavo susitikime su verslo misijos dalyviais iš Lenkijos, buvo pristatytos verslo kontaktų renginyje Rygoje. Kosmetikos sektoriaus įmonės su stendais dalyvavo kosmetikos parodose Vokietijoje, Italijoje, Dubajuje, o IT sektoriaus įmonės vyko į verslo misijas JAV, Kanadą, Vokietiją, baldų sektoriaus įmonės  su stendu dalyvavo parodoje Švedijoje.

  Keturi jaunieji verslininkai dalyvauja Erasmus for Young Entrepreneurs programoje.

  Nepamirškime valstybės patikėtų rūmams vykdyti kai kurių verslui reikalingų funkcijų: išduoti prekių kilmės sertifikatus ir nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančias pažymas, tvirtinti užsienio prekyboje naudojamų dokumentų autentiškumą. Išduoti 4147 prekės kilmės dokumentai, 494 užsienio prekybos dokumentai.

  Pabaigai vienas svarbiausių skaičių – rūmų bendruomenėje šiuo metu jau 532 nariai. Skatiname visus dalyvauti rūmų organizuojamuose renginiuose, įsitraukti į naująją „Narys  – nariui“ programą, kurioje turite progą pristatyti savo įmonę bei užmegzti naudingų kontaktų, kelti jums aktualius klausimus bei dalyvauti diskusijose.

  Spartesnis Jūsų ir Jūsų verslo augimas veikiant aktyvioje bendrystėje!

   

   

Skip to content