• Rūmų pozicija LR Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje

    Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Zigmantas Dargevičius spalio 27 d. dalyvavo LR Seimo Ekonomikos komiteto posėdyje kuriame buvo svarstomas 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo,  Elektros energetikos įstatymo pakeitimų projektai ir kiti klausimai. 


    Zigmantas Dargevičius posėdžio metu akcentavo, kad norint užtikrinti ir didinti šalies ūkio augimą, bendro vidaus produkto augimą būtina spręsti darbo jėgos klausimus. Būtent darbuotojų trūkumas stabdo verslo plėtrą ir ši problema aktuali visiems sektoriams. Atsižvelgiant į demografinius šalies rodiklius, įvertinant ilgalaikių bedarbių skaičių ir gyventojų motyvaciją dirbti, rūmai siūlo lengvinti sąlygas darbuotojų iš trečiųjų šalių įdarbinimui. Šie darbuotojai nesukurs konkurencinių sąlygų lietuviams, bet užtikrins galimybę plėtotis Lietuvos įmonėms. Turtingos ES valstybės eina šiuo keliu. 
Skip to content