• Vykdomas rajono verslo atstovų nuomonės tyrimas

  Šiuo metu daugelį rajono bendrovių pasiekė elektroniniai laiškai su klausimynu, kuriame prašoma įvertinti rajono verslo aplinką, jo perspektyvas ir Savivaldybės teikiamas viešasias paslaugas.

  Šią apklausą rajono savivaldybės užsakymu vykdo Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Jos tikslas – išsiaiškinti Kauno rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių verslo subjektų požiūrį į vietos savivaldą, vertinant rajono Savivaldybės teikiamas viešąsias paslaugas verslui bei rajono verslo aplinką ir jo plėtros perspektyvas savivaldybės teritorijoje.

  Nuomonės tyrimo metu ketinama apklausti ne mažiau kaip 300 rajono įmonių vadovų ir specialistų. Anketos su klausimynu yra siunčiamos įmonių elektroniniais paštais. Atsakyti į klausimus galima internete http://www.publika.lt/apklausa-15-4e9444fdad93b.html
  .

  Kiekviena pareikšta nuomonė yra svarbi apibendrinant apklausos rezultatus ir pateikiant išvadas rajono Savivaldybei ir visuomenei.

  Laukiame Jūsų atsakymų. Apklausa vykdoma iki spalio 28 d.

Skip to content