• Naujienos
 • VMI viešai skelbs, ar įmonės atitinka patikimumo kriterijus

  Jau netrukus, 2019 m. pradžioje, VMI įvertinusi įmonių patikimumą viešai skelbs informaciją apie tai, ar jos atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus. Tos įmonės, kurios tokių kriterijų neatitiks, ateityje negalės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (bus šalinami iš pirkimo procedūros), joms nebus suteikiamas (arba bus panaikintas) paramos gavėjo statusas. Taip pat į įmonių atitiktį kriterijams bus atsižvelgiama, joms siekiant gauti bankų finansavimą.

  „Praktika rodo, jog viešumas skatina mokesčių mokėtojus „pasitempti” ir sąžiningai mokėti mokesčius, didinti savo veiklos skaidrumą bei suteikia informacijos, kuri padeda įvertinti verslo partnerių patikimumą”, – sako VMI vadovė Edita Janušienė, pažymėdama, jog galimybė bankams identifikuoti galimai šešėlyje veikiančias įmones, kuomet svarstomi jų prašymai gauti finansavimą, turėtų būti dar viena paskata pastarosioms atsisakyti ydingo veiklos būdo ir ateityje veikti sąžiningai.

  Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad mokesčių administratorius ir Lietuvos bankų asociacija (toliau – LBA) pasirašė memorandumą, kuriuo, įgyvendinant „baltųjų finansų” iniciatyvą, siekiama skaidresnės verslo aplinkos ir lygių konkurencijos rinkoje galimybių užtikrinimo. Memorandume numatyta, jog bankams, priimant sprendimus dėl įmonių finansavimo, šių patikimumui įvertinti suteikiama teisė naudoti paslaptyje nelaikomus ir VMI viešai skelbiamus duomenis apie mokesčių mokėtojus.  

  „Suvokdami savo įtaką visuomenei, skiriame daug dėmesio etikos ir sąžiningumo standartų propagavimui, užtikriname verslo praktikų skaidrumą. Tad šis bendradarbiavimas – logiškas žingsnis į priekį, stiprinant atsakingo verslo tradicijas Lietuvoje”, – sakė LBA prezidentas Mantas Zalatorius.

  Memorandumas numato, kad vertindami klientų (juridinių asmenų) patikimumą, visi LBA nariais esantys bankai, be to, ar jų klientas atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, taip pat turi teisę vertinti ir kitus paslaptyje nelaikomus, viešai skelbiamus duomenis. Šiuo metu VMI jau skelbia duomenis apie įmonės turimą mokesčių skolą; vidutinio darbo užmokesčio palyginimą su tos pačios veiklos ir savivaldybės įmonių vidutiniu darbo užmokesčiu; ilgalaikių skolininkų sąrašą.

  Kitąmet VMI paskelbs dar daugiau viešų duomenų – įmonių pridėtinės vertės mokesčio ir gyventojų pajamų mokesčio atotrūkį bei atitikimą VMI nustatytiems viešai skelbiamiems kriterijams, dėl kurių jos laikomos tinkamai vykdančiomis savo mokestines prievoles.

   

Skip to content