• Naujienos
 • VMI paaiškino dėl pajamų natūra naudojant automobilį

  Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) paaiškina, kaip apskaičiuojamos pajamos natūra, kai gyventojas savo asmeninį automobilį pagal panaudos sutartį perdavė darbdaviui. Darbdavys tuo automobiliu tam pačiam darbuotojui leidžia naudotis po darbo.

  Pajamų natūra skaičiavimą reglamentuoja Finansų ministro įsakymas „Dėl pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo“.

  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.344289

  Vienas iš aprašo būdu (5 punktas) per mėnesį gautas pajamas natūra leidžia apskaičiuoti kaip 0,75% automobilio tikrosios rinkos kainos.

  VMI savo paaiškinime pabrėžia, jog tuo atveju, kai darbuotojas perduoda automobilį darbdaviui ir darbdavys leidžia automobilį naudoti po darbo darbuotojui, minėtu būdu (0,75% nuo automobilio vertės) nuo pajamų natūra įvertinti negalima. Šiuo atveju gyventojas po darbo asmeniniams poreikiams tenkinti naudoja ne kitam asmeniui, o jam pačiam priklausantį automobilį, todėl apskaičiuojant pajamų, gautų natūra (remontą, draudimą, kurą ir pan.), vertę, tvarkos aprašo 5 punktas netaikytinas, pažymi VMI.

  Anot VMI, tuo atveju, kai gyventojas asmeninį automobilį nuomoja ar pagal panaudos sutartį perduoda įmonei naudoti darbo reikalais ir tas gyventojas turi galimybę šį automobilį naudoti taip pat asmeniniais tikslais (po darbo, laisvadieniais ir pan.), pats automobilio naudojimas nelaikomas gyventojo pajamomis, gautomis natūra.

  Laikoma, kad šio gyventojo pajamos natūra yra įmonės apmokėtų automobilio eksploatavimo, remonto, draudimo išlaidų dalis, proporcingai tenkanti naudojant automobilį ne darbo reikalais. Šios pajamos natūra įvertinamos pagal pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo 2 arba 3 punktą.

  Antrame aprašo punkte rašoma, jog pajamos natūra įvertinamos pagal patirtas išlaidas, o trečiame punkte – kad jos įvertinamos pagal rinkos kainą.

Skip to content