• Naujienos
 • VMI informuoja: Nekilnojamojo turto nuomos pajamos gali būti apmokestinamos keliais būdais

  VMI informuoja: Nekilnojamojo turto nuomos pajamos gali būti apmokestinamos keliais būdais

  Individualiai veiklai nepriskiriama gyventojų vykdoma nekilnojamojo turto nuomos veikla, todėl gautos iš nekilnojamojo turto nuomos pajamos gali būti apmokestinamos keliais būdais.

  Pajamos už gyvenamosios paskirties patalpų nuomą, įsigijus verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų“ (patalpos gali būti nuomojamos tik gyventojams), apmokestinamos sumokant fiksuoto dydžio pajamų mokestį, jeigu pajamos iš tokios nuomos per mokestinį laikotarpį neviršija PVM įstatymo 71 str. 2 dalyje nustatyto dydžio (155 000 Lt). Pasibaigus metams, iki kitų metų gegužės 1 dienos būtina pateikti pajamų deklaraciją.

  Pajamos už gyvenamosios paskirties patalpų nuomą, neįsigijus verslo liudijimo, ir kito nekilnojamojo turto (žemės, komercinės paskirties patalpų ir pan.) nuomos pajamos apmokestinamos 15 proc. gyventojų pajamų mokesčiu:

  • jei nekilnojamasis turtas nuomojamas gyventojams – 15 proc. pajamų mokestį apskaičiuoja ir sumoka į biudžetą pats nuomotojas. Tokiu atveju pakanka su nuomininku sudaryti nuomos sutartį ir gautas pajamas už turto nuomą, kaip tai numato Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, deklaruoti iki kitų metų gegužės 1 dienos, iki to paties termino sumokant 15 proc. gyventojų pajamų mokestį;

  • jei gyventojas nekilnojamąjį turtą nuomoja juridiniam asmeniui (įmonei, įstaigai ar organizacijai) gyventojo iš juridinio asmens gautos nekilnojamojo turto nuomos pajamos priskiriamos A klasės pajamoms, nuo kurių apskaičiuoti, išskaičiuoti ir sumokėti 15 proc. pajamų mokestį privalo pajamas išmokanti įmonė. Todėl, jei gyventojas per kalendorinius metus negavo kitų privalomų deklaruoti pajamų, tai iš įmonės gautų patalpų nuomos pajamų deklaruoti neprivalo.

  Daugiau informacijos mokesčių mokėtojai gali rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje www.vmi.lt
  ar paskambinę trumpuoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.

Skip to content