• Naujienos
 • VMI informuoja: didėjant atlyginimui mažėja neapmokestinamas pajamų dydis

  VMI informuoja: didėjant atlyginimui mažėja neapmokestinamas pajamų dydis

  Kad tais atvejais, kai gyventojui metų eigoje buvo pritaikytas per didelis metinis neapmokestinamas pajamų dydis (toliau – MNPD) jis privalo teikti metinę pajamų deklaraciją ir papildomai sumokėti į biudžetą gyventojų pajamų mokestį. Didėjant atlyginimui neapmokestinamas pajamų dydis (toliau – NPD) palaipsniui mažėja.

  Kai su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos yra 3192 litų (iki 2014 m.- 3150 litų) per mėnesį ir didesnės, mėnesio NPD netaikomas. NPD apskaičiuoti padėtų VMI parengta Mėnesinio neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiuoklė, patalpinta VMI interneto svetainėje adresu: http://www.vmi.lt/cms/skaiciuokles12
  .

  „Nors mėnesio NPD yra atimamas tik iš pajamų, susijusių su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, tačiau apskaičiuojant gyventojui taikytiną MNPD, atsižvelgiama ne tik į šios rūšies pajamas, bet ir į kitas metines apmokestinamas pajamas. Gyventojams, kuriems nustatytas mažesnis darbingumo lygis, NPD taikymas nepriklauso nuo gaunamų pajamų dydžio ir taikomas tik su darbo santykiais susijusioms pajamoms,“ – aiškina Kauno AVMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Judita Stankienė.

  Kai gyventojas gauna pajamų iš kelių darboviečių, arba, kai darbo užmokestis yra kintantis, ir kuriuo nors metų laikotarpiu viršijo 3192 litų (iki 2014 m.- 3150 litų) per mėnesį, arba gyventojas gauna kitokių apmokestinamųjų pajamų, pvz., iš nekilnojamojo, kito turto pardavimo, nuomos, dividendų, autorinio atlyginimo ir pan., susumavus jas su darbo užmokesčiu, sumažėja taikytinas MNPD, nes didėjant pajamoms, MNPD mažėja. Kai gyventojo gautos metinės apmokestinamosios pajamos yra didesnės už 38 304 litų (iki 2014 m. – 37 800 litų), MNPD netaikomas.

  Tiems gyventojams, kuriems metų eigoje buvo pritaikyta didesnė neapmokestinamų pajamų dydžių suma už taikytino MNPD sumą, ir dėl to išskaičiuota per mažai pajamų mokesčio, metams pasibaigus atsiranda prievolė iki kitų metų gegužės 1 dienos pateikti metinę pajamų deklaraciją ir papildomai sumokėti pajamų mokestį į biudžetą.

  Gyventojams, kurie metų eigoje gauna ne tik darbo užmokestį, bet ir kitų apmokestinamų pajamų ar dirba keliose darbovietėse, palankiausia pateikti prašymą darbdaviui NPD netaikyti ar taikyti tik dalį jo, o kitais metais, deklaruojant metines pajamas, jei jos neviršys nustatytos ribos 38 304 litų (iki 2014 m. – 37 800 litų), susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio permoką.

  Daugiau informacijos mokesčių mokėtojai gali rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje www.vmi.lt
  ar paskambinę trumpuoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.

Skip to content