• Naujienos
 • VMI atsako į klausimus dėl dovanų apmokestinimo

  1. Kaip apmokestinamos dovanos, kurias savo darbuotojams dovanoja darbdaviai?

  Neatsižvelgiant į dovanų vertę ir formą (pinigais ar natūra), dovanos iš darbdavio yra apmokestinamos 15 proc. gyventojų pajamų mokesčiu ir priskiriamos su darbo santykiais susijusioms pajamoms.

  2. Kaip apmokestinamos Kalėdinės dovanėlės darbuotojų vaikams?

  Su darbo santykiais susijusiomis pajamomis pripažįstamos ir tokios dovanos, kurias gauna ne tiesiogiai darbuotojas, o jo šeimos nariai. Vadinasi, dovanėlės darbuotojų vaikams yra apmokestinamos kaip darbo užmokestis ir laikomos darbuotojo gautomis pajamomis natūra. Pažymėtina, kad darbuotojų vaikų gautos dovanos švenčių proga pripažįstamos pajamomis tik tuo atveju, jei galima identifikuoti konkrečią gyventojo gautą asmeninę naudą. Jei dovanėlės įteikiamos renginio metu ir negalima nustatyti, kas ir kokią asmeninę naudą gavo, dovanėlės nepripažįstamos pajamomis, gautomis natūra.

  3. Darbdavys savo lėšomis apmoka darbuotojams Kalėdinio vakarėlio išlaidas (pvz.,išlaidos muzikantams ir vaišėms). Ar tokia gauta nauda darbuotojams būtų pripažįstama pajamomis natūra?

  Jeigu nėra galimybės nustatyti konkrečios naudos kiek kiekvienas darbuotojas jos gauna, tai nebūtų pripažįstama darbuotojo pajamomis natūra.

  4. Ar apmokestinamos dovanos gautos ne iš darbdavių?

  Privataus asmens gautos nepiniginės dovanos iš juridinio asmens, nesusijusio darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais (pvz., kai fizinis asmuo kalėdinę dovaną gauna iš verslo partnerių arba klientų įmonės), nelaikomos pajamomis, gautomis natūra ir nuo jų nereikia mokėti gyventojų pajamų mokesčio, jeigu šių dovanų vertė neviršija 100 eurų. Jei gautų dovanų vertė viršija 100 eurų, tokia dovana jau laikoma pajamomis, gautomis natūra, ir visa dovanos vertė apmokestinama 15 proc. GPM tarifu. Tuo tarpu piniginės dovanos iš juridinio asmens, nesusijusio su juo darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, yra apmokestinamos nuo visos vertės.

  5. Ar apmokestinamos dovanos gautos iš artimų giminaičių (sutuoktinio, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), senelių, brolių, seserų ir vaikaičių)?

  Neapmokestinamos, tačiau jeigu tokių pajamų suma per kalendorinius metus yra didesnė kaip 2500 eurų, pasibaigus tiems kalendoriniams metams, kuriais dovanos buvo gautos, reikia jas deklaruoti.

  6. Ar apmokestinamos dovanos gautos iš kitų gyventojų (ne iš sutuoktinio, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), senelių, brolių, seserų ir vaikaičių)?

  Kai per mokestinį laikotarpį gyventojas iš kitų gyventojų gauna dovanų, kurių vertė yra didesnė kaip 2500 eurų, tai iš tokių dovanų bendros vertės atimama dovanų vertė lygi 2500 eurų per mokestinį laikotarpį, o likusi dovanų suma (vertė) yra apmokestinama 15 proc. pajamų mokesčio tarifu.

Skip to content