• Naujienos
 • Visuomenė bus skatinama užsiimti socialiniu verslu

  2016–2017 m. bus siekiama skatinti visuomenę užsiimti socialiniu verslu – numatoma kurti tam palankią teisinę aplinką, finansinę ir mokestinę paramos sistemą, formuoti socialinio verslo kultūrą ir didinti žinomumą. Šie veiksmai, kuriuos įgyvendins šalies institucijos, numatyti patvirtintame Socialinio verslo skatinimo veiksmų plane. „Taip žengtas dar vienas žingsnis skatinant šalyje socialinio verslo kūrimąsi ir plėtrą. Jau yra patvirtinta Socialinio verslo koncepcija, o šis veiksmų planas padės kryptingai skatinti visuomenės verslumą ir jį išnaudoti siekiant socialinių tikslų“, – teigia ūkio ministras Evaldas Gustas.

  Rengiant šią koncepciją bei veiksmų planą aktyviai dalyvavo į darbo grupę rūmų deleguota atstovė – UAB „SDG grupė“ personalo ir komunikacijos direktorė Rūta Jasienė.

  Vienas iš pirmųjų planuojamų veiksmų – atlikti išsamią studiją, siekiant išanalizuoti Lietuvos ir užsienio šalių socialinio verslo plėtros gerąją praktiką, įvertinti socialinio verslo teisinio reglamentavimo problematiką, suformuluoti išvadas, išgryninti socialinio verslo kriterijus ir parengti rekomendacijas teisinės, mokestinės, finansinės aplinkos formavimo klausimais. Taip pat bus siekiama įvardyti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų teikiamas viešąsias paslaugas, kurias tikslinga perduoti socialiniam verslui. Remiantis atliktos studijos išvadomis, bus parengtos rekomendacijos dėl socialinio verslo teisinio reglamentavimo.

  Kita šiame plane numatyta priemonė – Valstybės ar savivaldybės investiciniuose projektuose prioritetą teikti socialinio verslo subjektams ir taikyti jiems didesnio intensyvumo finansavimą.

  Siekiant skatinti socialinio verslo kultūros formavimą ir žinomumo didinimą bus teikiamos konsultavimo ir informavimo paslaugos socialinio verslo klausimais. Kitas svarbus planuojamas veiksmas yra įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų priemonę „Parama socialiniam verslui“.

  Planuojama sukurti atnaujinamą Lietuvoje veikiančių socialinio verslo įmonių žemėlapį, kuriame pateikti pavyzdžiai padės geriau suprasti socialinio verslo principus, parodys situaciją, neišnaudotas nišas ir galimybes socialinio verslo srityje.

  Su Ūkio ministerijos parengtu Socialinio verslo skatinimo 2015–2017 m. veiksmų planu galima susipažinti čia
  .

  Socialinės ekonomikos vaidmuo yra svarbus Europos Sąjungos (ES) ekonomikai – ji sudaro apie 10 proc. bendrojo vidaus produkto. Socialinės ekonomikos srityje ES dirba daugiau kaip 11 mln. darbuotojų (4,5 proc. dirbančių ES gyventojų).

Skip to content