• Vilniaus universiteto apklausa

    Vilniaus universitetas, nuolat tobulindamas studijų procesą ir siekdamas reaguoti į visuomenės poreikius, vykdo nuomonės rinkimą ir grįžtamojo ryšio analizę.

    Kviečiame užpildyti apklausą apie, Jūsų nuomone, Vilniaus universiteto studentui reikalingas bendrąsias kompetencijas. Anketos nuorodą galite rasti čia: https://goo.gl/forms/G75axbKswk6FwH303

    Įgyvendindamas 2018-2020 metų strateginį planą, VU siekia surinkti darbdavių nuomonę apie Vilniaus universiteto studentui reikalingas bendrąsias kompetencijas (angl. soft skills, general competencies). Vadovaujantis tyrimų medžiaga ir stebint darbo rinkos poreikius, tampa aišku, kad augančiam talentui yra svarbios ne tik dalykinės žinios ir gebėjimus, bet ir bendrosios kompetencijos. Apklausoje dalyvauja keturios grupės: studentai, dėstytojai, darbdaviai ir universiteto absolventai. Apklausos duomenys bus naudojami studijų procesui Vilniaus universitete gerinti.

    Iš anksto dėkojame Jums už įsitraukimą ir pasidalinimą savo nuomone.

Skip to content