• Naujienos
 • Verslo taryboje pristatytos kuriamos įstaigos „STEAM AP“ ir „Kaunas IN“

  Verslo taryboje pristatytos kuriamos įstaigos „STEAM AP“ ir „Kaunas IN“

  Spalio 25 d. Verslo tarybos posėdyje pristatytos dvi Kaune kuriamos įstaigos. Viena iš jų – Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centras (STEAM AP). Jo steigėjai yra Kauno miesto ir rajono savivaldybės, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Vytauto Didžiojo, Aleksandro Stulginskio, Lietuvos sporto universitetai, Kauno kolegija, Kauno technikos kolegija, Kauno moksleivių techninės kūrybos centras. Šie partneriai sutarė sutelkti savo materialinius ir žmogiškuosius išteklius, pastangas, darbą, įgūdžius ir profesines žinias, siekdami sukurti ir įveiklinti mokiniams pritaikytą STEAM (angl. Science, Technnology, Engineering, Art (creative activities), Mathematics) atviros prieigos centrą.

  Kauno m. mero patarėja Irena Segalovičienė papasakojo, kad centre bus steigiamos keturios laboratorijos: biologijos ir chemijos, fizikos ir inžinerijos, robotikos ir informacinių technologijų bei kūrybinių industrijų. Šiuo metu iš visų partnerių atstovų, taip pat neformaliojo ugdymo specialistų, pedagogų sudaryta darbo grupė rengia veiklos turinį, principus ir programas – Švietimo ir mokslo ministerija palikusi daug erdvės tai pasirinkti patiems. Verslo tarybos ir miesto savivaldybės tarybos narys prof. Jonas Audėjaitis pasiūlė praplėsti laboratorijų spektrą įtraukiant menus. STEAM veikloje taip pat pageidauja dalyvauti Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija.

  Kauno PPA rūmų tarybos narys, UAB „Kautra“ generalinis direktorius Linas Skardžiukas teiravosi, kaip bus užtikrintas centro veiklos tęstinumas, kai bus išnaudotos gautos ES lėšos. I. Segalovičienės teigimu, tvarumas bus išlaikomas iš moksleivių krepšelių ir verslo indėlio.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai įsipareigojo padėti vykdyti tikslinio mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir mokinių profesinio orientavimo veiklas įtraukiant į laboratorijų veiklas įmones; organizuoti susitikimus su pramonės ir paslaugų sektorių atstovais; organizuoti individualius ir grupinius pažintinius vizitus įmonėse; organizuoti profesinio orientavimo renginius; tarpininkauti tarp įmonių ir STEAM AP centro aprūpinant laboratorijas medžiagomis ir priemonėmis, padėti viešinti centro veiklą Kauno regione.

  Mero patarėja Neringa Ivanauskienė Verslo tarybai pristatė steigiamos viešosios įstaigos „Kaunas In“ tikslus ir struktūrą. Įstaiga kuriama pertvarkant turizmo informacijos centrą ir „Technopolį“, kurio patalpose ir veiks naujoji agentūra. Ji bus atsakinga už užsienio investicijų ir turistų pritraukimą bei Kauno miesto tarptautinę rinkodarą. „Įstaiga veiks vieno langelio principu – joje investuotojams bus parengtas miesto patrauklumą ir konkurencingumą apibūdinančių sąlygų paketas, kuris leistų investuotojams greičiau ir lengviau įsitvirtinti Kaune“, – sakė mero patarėja.

  Rūmų atstovai siūlė šiuos tikslus įgyvendinti per partnerystę su rūmais, taip pat šakinėmis asociacijomis.

  Šį pavasarį tiesioginių užsienio investicijų analizės centro „fDi Intelligence“ sudarytame reitinge Kauno regionas pateko tarp geriausių Europos ateities regionų, todėl tarptautinei rinkodarai bus skiriamas ypatingas dėmesys. „Kaunas IN“ rūpinsis ir skrydžių pritraukimu, turistų aptarnavimu, miesto žinomumo didinimu. Naujoji įstaiga nedirbs viena. Bus bendradarbiaujama tiek su „Investuok Lietuvoje“, tiek su aukštosiomis mokyklomis ir kitais partneriais.Skip to content