• Naujienos
 • Verslo taryba įsteigė nominaciją „Už indėlį į Kauno miesto įvaizdį“

  Kauno m. Verslo taryba įsteigė nominaciją „Už indėlį į Kauno miesto įvaizdį“. Apdovanojimu bus siekiama skatinti visuomeniškai svarbias iniciatyvas, pastebėti ir įvertinti darbus, kurie padeda puoselėti patrauklų Kauno miesto įvaizdį. Pastarasis turi reikšmingos įtakos investicijoms, verslo plėtrai, stiprinant Kauno konkurencinius pranašumus, taip pat skatinant gyventojų pasididžiavimą savo miestu.

  Nominacija bus skiriama kartą per metus už reikšmingą materialųjį-finansinį, organizacinį, intelektualinį ir kitą indėlį, kuriant ir puoselėjant pozityvų Kauno įvaizdį. Tai gali būti ir svarbi investicija, ir urbanistinis sprendinys, ir kultūros renginys bei kt. Nominacija gali būti skiriama tiek asmeniui, tiek įstaigai, organizacijai ar institucijai (gali būti ir užsienio).

  Nominacija bus skiriama Verslo tarybos sprendimu.

  Posėdžio metu taip pat buvo pritarta pasiūlymui steigti „antinominaciją“ už žalą arba kenkimą miesto įvaizdžiui. Tai būtų visuomeninė priemonė viešai sugėdinti tuos, kurių veiksmai arba neveiklumas daro gėdą ir užtraukia nepagarbą.

  Verslo taryboje diskutuojant apie Kauno miesto įvaizdžio strategiją, buvo prisiminti prieš maždaug metus laiko patvirtinti svarbūs programiniai dokumentai – Kauno miesto įvaizdžio formavimo strategija bei Miesto įvaizdžio kūrimo ir turizmo programa. Savivaldybės tarnautojai pažadėjo kitam posėdžiui pateikti išsamią informaciją apie tai, kaip vykdomi šioje programoje ir strategijoje numatyti darbai.

  „Miesto įvaizdžio problema neatsiejama nuo biudžeto. Kauno patrauklumą didina ir kultūra, reprezentaciniai renginiai, tačiau jis priklauso ir nuo komunalinės infrastruktūros, ir nuo viešosios tvarkos. Kai svarstoma atskira biudžeto eilutė dėl miesto įvaizdžio programos, dažniausiai ji išbraukiama. Esą lėšos bus skiriamos asmeniniam politikų įvaizdžiui. Todėl programoje numatyti darbai lieka nefinansuoti . Turime stilizuotą istorinę atributiką, tačiau sukurto dabarties miesto ženklo neturime“, – aiškino meras Andrius Kupčinskas.

  Savivaldybės tarybos narys Vytas Bancevičius pabrėžė, kad biudžete atriekus lėšas švietimui ir kitoms būtinoms reikmėms, savarankiškai paskirstomų pinigų lieka kukliai. Politikas pasiūlė imtis aktyvios verslo ir valdžios partnerystės, kuri jau duoda akivaizdžios naudos tvarkantis Kauno rajone.

  Bendromis pastangomis įmanoma ne tik sutvarkyti šaligatvius prie biurų ar pastatų fasadus. Miesto įmonėms ir organizacijoms siūloma prisidėti įrengiant vaizdo stebėjimo kameras daugiau nei 30 vietų (Laisvės alėjoje, Senamiestyje, požeminėse perėjose, prie „Saulėtekio“, „Girstučio“, „Taubūčių“ ir kt.). Verslininkai dažnai savo ruožtu įsirengia stebėjimo kameras, tad būtų žymiai racionaliau, jei jos būtų valdomos centralizuotai ir stiprintų viešąjį saugumą.

  Kitame posėdyje Verslo taryba numato svarstyti rengiamą 2013 m. Kauno m. biudžetą.

Skip to content