• Naujienos
 • Verslo taryba gvildeno miesto plėtros klausimus

  Birželio 6 d. Kauno miesto savivaldybėje vykusiame Verslo tarybos posėdyje daugiausia dėmesio buvo skirta architektūros paveldo problemoms. Miesto verslininkai, Savivaldybės politikai bei miesto architektai apie miesto plėtros galimybes ir kliūtis diskutavo su Kultūros vertybių apsaugos departamento (KVAD) atstovais.

  KVAD direktorė D.Varnaitė antrą kartą neatvyko.

  Gegužės viduryje Kultūros ministerijoje buvo patvirtintas pakoreguotas Kauno Naujamiesčio ribų planas, kuriame išplėstos ankstesnio plano ribos. Kauno architektų nuomone, saugomos teritorijos ribų planas be paminklotvarkos reglamento neišvengiamai sustabdys miesto plėtrą, miestas taps nepatrauklus investuoti planuojantiems verslininkams.

  „Kauno miesto savivaldybė buvo pasiryžusi skirti lėšų šio reglamento rengimui, tačiau departamentas atmetė pasiūlymą, motyvuodamas, kad po to Savivaldybė galėtų daryti įtaką rengiant reglamentą“, – teigė Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius.

  Naujajam Kultūros vertybių apsaugos departamento Kauno teritorinio padalinio vedėjui Svaigedui Stoškui teko išklausyti priekaištų, kad prieš patvirtinant Naujamiesčio ribų planą, dokumentas nebuvo pristatytas visuomenei, verslo atstovams. Kauno architektų sąjungos pirmininkas Gintaras Prikockis apgailestavo, kad paminklosaugininkai tapo vieninteliu į vertybių apsaugos zoną patekusių objektų vertintoju ir įsiklauso į architektų argumentus.

  Išplėtus Naujamiesčio ribas į vizualinę apsaugos zoną įtrauktas vadinamasis K. Būgos g. rajonas, Nemuno upės šlaitas ties O. ir H. Minkovskių g., kur buvo suprojektuotas aukštybinių pastatų kompleksas. Pasak N. Valatkevičiaus, išplėtus saugojamos teritorijos ribas, KVAD specialistai kvestionuoja anksčiau patvirtintus detaliuosius planus.

  „Visko reglamentuoti vienu dokumentu tikrai nepavyks, todėl naujasis Naujamiesčio ribų planas neturėtų sustabdyti miesto plėtros. Paminklotvarkos reglamentas bus parengtas, tačiau tam reikia laiko ir lėšų“, – tvirtino KVAD Kauno padalinio direktorius S. Stoškus.

  Direktorius patikino, kad tik vienas kitas projektas vežamas derinti su Vilniuje veikiančio KVAD padalinio specialistais. Siekdama konstruktyvaus bendradarbiavimo, Verslo taryba pakvietė S. Stoškų dalyvauti ekspertų darbo grupėje.

Skip to content