• Naujienos
 • Verslo strategijos mokymai ir verslo internacionalizavimas

  Verslo strategijos mokymai ir verslo internacionalizavimas

  Verslo strategijos mokymai ir verslo internacionalizavimas – tokios buvo dviejų Leonardo da Vinci programos projektų temos, kurias dvejus metus analizavo, kūrė ar adaptavo mokomąją medžiagą, mokė mokytojus ir verslininkus Marijampolės profesinio rengimo centras.

  Leonardo da Vinci programos naujovių perkėlimo projekto „Verslo strategijos vystymo mokymai“ (Bestrain) Nr. LLP-LDV-TOI-2011-LT-0093 mokymai vyko šių metų kovo ir gegužės mėn. Jų metu projekto dalyviai supažindino profesijos mokytojus su verslo ir verslumo strateginiu planavimu, mokinių verslumo ugdymu. Baigiamuosiuose mokymuose buvo pristatyta projekto tinklapyje www.bestrain.eu
  esanti mokomoji medžiaga. Projekto dalyviai iš Lietuvos, Austrijos, Kipro ir Ispanijos adaptavo mokomąją medžiagą, parengė gerosios praktikos pavyzdžius, sukūrė interaktyvią mokomąją priemonę. Šiuo metu projekto svetainėje yra įdomus interaktyvus žaidimas ir mokomoji medžiaga anglų, lietuvių, ispanų ir graikų kalbomis.

  Leonardo da Vinci programos Naujovių kūrimo projekto „Inovatyvūs mokymai SVV internacionalizavimui“ (INT-SME) Nr. 518685-LLP-1-2011-1-GR-LEONARDO-LMP metu

  buvo sukurta mokymo/si medžiaga smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms, padedanti internacionalizuoti savo verslą, norint patekti į tarptautines rinkas. Šios mokymo/si medžiagos turinį sudaro 5 moduliai su gerosios patirties pavyzdžiais, praktinėmis užduotimis, testais, filmuota medžiaga. Stengtasi mokymo/si medžiagą sukurti kuo interaktyvesnę bei patrauklią besimokančiajam. Todėl tai nėra vien teorinių žinių rinkinys, bet jame gausu praktinių pavyzdžių, užduočių ir pan.

  Mokymo/si medžiaga patalpinta E – mokymo sistemoje taip, kad tiktų ir besimokančiajam, ir lektoriui (http://www.int-sme.eu/elearning.html
  ).

  Projektų metu parengta medžiaga apie internacionalizacijos procesus MVĮ naudinga ne tik verslininkams, bet ir gali būti pritaikyta bei naudinga smulkaus ir vidutinio verslo specialybės mokiniams, o taip pat ir kitų specialybių mokiniams, siekiant skatinti jų verslumą tarptautiniame lygmenyje.

Skip to content