• Naujienos
 • Verslo moterys susitiko su Valentina Pinna iš EK

  Verslo moterys susitiko su Valentina Pinna iš EK

  Verslo moterų tinklo vadovės Astos Šileikienės kvietimu Lietuvoje lankėsi Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir plėtros generalinio direktorato inovacijų politikos pareigūnė Valentina Pinna.

  Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmuose viešnia susitiko su Kauno verslo moterimis, įmonių atstovais, kuriems rūpėjo iš pirmų lūpų išgirsti apie Inovacijų sąjungą, ES inovacijų strategiją. Pokalbis buvo informatyvus, šiltas ir nuoširdus.

  Valentina Pinna išsamiai pristatė „Inovacijų sąjungos“ tikslus ir priemones, kuriomis gali pasinaudoti ne tik stambios, bet ir vidutinio bei smulkiojo verslo įmonės.

  2010 m. spalio mėnesį pateikta Europos Komisijos iniciatyva „Inovacijų sąjunga“ išdėsto strateginį požiūrį į inovacijas. Europa daugiausia jėgų ketina skirti klimato kaios, energetinio saugumo, aprūpinimo maistu, sveikatos apsaugos ir senstančios visuomenės problemoms. „Inovacijų sąjunga“ yra 2020 m. Europos strategijos pavyzdinė iniciatyva. Padidinus investicijas į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą iki 3 proc. BVP, iki 2025 m. būtų galima sukurti 3,7 mln. darbo vietų, o metinis BVP galėtų išaugti apie 795 mlrd. EUR. Reikės dar milijono mokslininkų.

  Apibrėžta dešimt pagrindinių Inovacijų sąjungos elementų:

  • Europos inovacijų partnerystė– Europos, nacionalinės ir regioninės, viešosios ir privačiosios suinteresuotosios šalys susitelks siekdamos aiškiai nustatytų tikslų tose politikos srityse, kuriose reikia įveikti visuomenės problemas ir kuriose yra galimybių Europai tapti pasaulio lydere. Dėl šios partnerystės patobulės moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, bus koordinuojamos investicijos, paspartės standartų nustatymas ir bus skatinama paklausa. Komisija skirs specialių lėšų, kad pritrauktų suinteresuotųjų šalių finansavimą.

  • Komisija nustatė25 Inovacijų sąjungos suvestinės rodiklius ir sėkmingų inovacijų sistemų ypatybių kontrolinį sąrašą. Bus parengtas naujas sparčiai augančių inovatyvių bendrovių dalies ekonomikoje rodiklis. Komisija rems nepriklausomo universitetų reitingavimo sistemą.

  • Komisija pasiūlys galimybių gauti lėšų didinimo priemonių. Ji pasiūlys tarptautinio rizikos kapitalo mechanizmą, dirbs su Europos investicijų banku, kad pagerintų tokias ES schemas, kaip rizikos pasidalijimo finansinė priemonė.

  • Bus sparčiau įgyvendinamos dabartinės mokslinių tyrimų iniciatyvos.Komisija pasiūlys priemonių, kad iki 2014 m. būtų sukurta Europos mokslinių tyrimų erdvė (tai Lisabonos sutartyje numatytas teisinis įsipareigojimas). Todėl bus labiau derinamos Europos ir nacionalinės mokslinių tyrimų politikos kryptys, sumažės biurokratizmo, bus panaikintos mokslininkų judumo kliūtys, pavyzdžiui, teisių į pensijas perkėlimo galimybių trūkumas. Taip pat bus labai pagerinta prieiga prie viešosiomis lėšomis finansuotų mokslinių tyrimų rezultatų. Aštuntosios bendrosios programos lėšos bus skirtos 2020 m. Europos strategijos įgyvendinimui remti.

  • 2011 m. Komisija sudarys Europos pramoninio dizaino srities tarybą ir sukurs Europos pramoninio dizaino kokybės ženklą.

  • 2011 m. Komisija pradės įgyvendinti svarbią viešojo sektoriaus ir socialinių inovacijų mokslinių tyrimų programą ir bandomąjį Europos viešojo sektoriaus inovacijų suvestinės projektą. Komisija pradės Europos socialinių inovacijų bandomąjį projektą, kurio paskirtis – pasiūlyti socialinių inovacijų kūrėjams dalytis praktine patirtimi, taip pat padaryti socialines inovacijas pagrindine būsimų Europos socialinio fondo programų tema.

  • Komisija siūlo, kad vyriausybės biudžeto lėšų dalį skirtų inovacinių produktų ir paslaugų viešajam pirkimui. Taip turėtų būti sukurta ne mažesnės kaip 10 mlrd. EUR per metus vertės inovacijų, kuriomis gerinamos viešosios paslaugos, viešojo pirkimo rinka. Komisija teiks rekomendacijas, kaip skirtingų valstybių narių perkantieji subjektai galėtų vykdyti bendrus viešuosius pirkimus.

  • Reikia modernizuoti Europos intelektinės nuosavybės reglamentavimo sistemą. Sudarius susitarimą dėl ES patento verslo įmonės per metus galėtų sutaupyti 250 mln. EUR. 2011 m. Komisija pateiks pasiūlymų dėl Europos žinių apie patentus ir licencijas rinkos.

  • Siekiant paskatinti inovacijų diegimą, bus peržiūrėtos struktūrinio finansavimo ir valstybės pagalbos sistemos. Komisija padės valstybėms narėms geriau panaudoti 86 mlrd. EUR struktūrinių fondų lėšų, numatytų mokslinių tyrimų ir inovacijų programoms įgyvendinti 2007–2013 m.

  Lietuvoje viešinti EK pareigūnė Valentina Pinna taip pat lankėsi Kaune įsikūrusiame mokslo ir technologijų parke „Technopolis“, kuriame veikia keliolika inovatyvių įmonių.

  Astos Šileikienės rūpesčiu viešnia, atvykusi savo atostogų sąskaita, džiaugėsi galimybe pamatyti ir pajūrį, Druskininkus, kitas gražiausias Lietuvos vietas.

Skip to content