• Naujienos
 • Verslo moterys mokėsi Graikijoje

  Verslo moterys mokėsi Graikijoje

  Vaida Kriščiūnaitė,

  projekto koordinatorė

  Gavę paramą iš Europos Sąjungos fondų pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų ir paramos fonas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai vykdė Leonardo da Vinci mobilumo projektą „Verslo moterų vadovavimo gebėjimų stiprinimas tobulinant jų kvalifikaciją personalo valdymo klausimais“ (VMT-KVAL) Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0688. Šis mobilumo projektas buvo įgyvendinamas kartu su IDEC SA organizacija, kuri įsikūrusi Pirėjo mieste, Graikijoje. Pagrindinis projekto tikslas buvo suteikti galimybę verslo moterims pakelti kvalifikaciją personalo valdymo bei kokybės sistemų diegimo srityje, tokiu būdu sustiprinant ir tobulinant jų vadovavimo gebėjimus.

  Spalio 6-12 d. vyko numatytas dešimties tinklo narių vizitas pas projekto partnerius IDEC SA, kurio metu projekto dalyvės dalyvavo mokymuose bei susitiko su kitų verslo institucijų atstovais.

  Nuo pirmadienio prasidėję mokymai projekto dalyves iškart įtraukė į kokybės sistemų valdymo mokymus: moterys klausėsi teorijos, dirbo grupėmis bei atlikinėjo užduotis. Po antradienio mokymų vizito dalyvės susitiko su IDEC SA organizacijos vadovais, Pirėjo įmonių atstovais bei Atėnų smulkiųjų ir vidutinių įmonių prekybos ir pramonės rūmų atstovais. Susitikimo metu Natassa Kazantzidou pristatė IDEC SA organizacijos veiklą, Elias Kyrgiopoulos papasakojo apie Atėnuose veikiančių rūmų specifiką ir sunkumus krizės metu. Susitikimo metu taip pat buvo pristatyta Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų veikla.

  Trečiadienį buvo tęsiami mokymai apie kokybės valdymo sistemas. Mokymų vadovas Panagiotis Kenterlis, patyręs kokybės valdymo sistemų lektorius, kūrybingai ir aiškiai dėstė mokymų medžiagą ir visas dalyves įtraukė į diskusijas. Po to vienos iš vizito dalyvių – Astos Šileikienės iniciatyva buvo organizuotas susitikimas su Graikijos verslo moterų tinklo vadove, ilgamete rūmų prezidente ir direktore, verslininke Sofia Economakos, kuri viešnias iš Kauno pasikvietė pas save į namus. Susitikimo metu S. Economakos pasidalino savo neįkainojama patirtimi apie Verslo moterų tinklo veiklą Graikijoje, apie savo, kaip moters verslininkės patirtį, papasakojo apie graikų kultūrą ir tradicijas.

  Ketvirtadienį prasidėjo mokymai apie žmogiškųjų išteklių valdymą organizacijose. Dalyvėms buvo pateikta daug praktinių užduočių, kurias jos turėjo atlikti dirbdamos grupėmis. Po mokymų susitikta su vienos seniausių Atėnuose Smulkiųjų ir vidutinių įmonių asociacijos atstovu Charlambos Tsardanidis, atsakingu už tarptautinius ryšius. Ch. Tsardanidis išsamiai pristatė organizacijos veiklą, papasakojo apie verslo aplinką Graikijoje, o atsakinėdamas į moterų klausimus plačiai aiškino apie šalies krizę verslo požiūriu ir pasekmes ateičiai. Po susitikimo laukė ekskursija po Atėnus.

  Penktadienis buvo skirtas mokymų apie žmogiškųjų išteklių valdymą pabaigai. Paskui Verslo moterų tinklo narių iniciatyva dalyvės aptarė mokymus bei Kauno verslo moterų veiklą.

  UAB „Linolitas“ generalinė direktorė Saulė Motiejūnienė:

  „Mano nuomone, mus mokė tikrai profesionalūs lektoriai, sklandžiai bendraujantys su auditorija ir gebantys perduoti savo žinias. Gerai, kad buvo ir praktinių užduočių, kurios padėjo efektyviau suvokti mokomąją medžiagą“.

  UAB „Diremta“ bendrasavininkė Rita Daugėlienė:

  „Mokymai buvo žymiai stipresni nei tikėjausi – sužinojau daug naujo, labai patiko praktinės užduotys, kurios davė realios naudos. Kolegės – savo sričių profesionalės, todėl vyko ir neįkainojami neformalūs mokymai. Kelionė pilna įspūdžių, gerų emocijų, idėjų ateičiai. Labai dėkoju už nuostabų projektą!“

  UAB „IMTC“ direktorė Skaidra Vaicekauskienė:

  „Pirmą kartą dalyvavau mokymuose užsienyje. Nauja, įdomi ir vertinga patirtis ne tik mokymo turiniu, bet kaip dėstytojai – ir mokymo metodika. Puikiai išdėstytas turinys, gerai derinama teorija su praktinėmis užduotimis, aiškiai, logiškai išdėstyta dalomoji medžiaga. Įdomūs ir vertingi susitikimai, ypač su Sofija Economakus. Jaukus ir šiltas priėmimas jos namuose. Kelionė buvo fantastiška. Ačiū“.

  UAB „Metga“ generalinė direktorė, Kauno verslo moterų tinklo vadovė Fausta Puzanovienė:

  „Projektas sukūrė galybę pridėtinių verčių: kvalifikacijos kėlimo ir įgūdžių ugdymo, asmeninės patirties pasidalijimo, verslo moterų tinklo Kauno branduolio stiprinimo, bendruomeniškumo stiprinimo“.

  UAB „Garliavos šeimos klinika“ savininkė Asta Šileikienė:

  „Tai jau ketvirtas mūsų Verslo moterų tinklo projektas, įgyvendintas per Kauno PPA rūmus. Šitaip, žingsnis po žingsnio, įprasminama tinklo veikla, atnešanti naudą mūsų įmonėms. Naujos žinios, naujos patirtys turi būti toliau skleidžiamos, nesavanaudiškai dalijamos. Tokiu būdu mes įnešime reikšmingą indėlį į pačius rūmus, įprasmindami juos kaip pačią solidariausią verslo bendruomenę.“

  UAB „Ispado“ savininkė Ina Tursienė:

  „Mokymai viršijo lūkesčius. Medžiaga pateikta labai profesionaliai, aiškiai ir suprantamai. Ir kompanija taip pat viršijo lūkesčius. Pasirodo, dešimčiai verslo moterų kartu gali būti labai smagu, gera ir įdomu. Manau, visos tikrai galime nuveikti daug naudingų, įdomių ir prasmingų darbų.“

  SPA „Saulėja“ direktorė Dalia Paulauskienė:

  „Mokymai buvo tikrai šaunūs, struktūrizuoti ir aiškiai išdėstyti. Svarbiausia, kad užteko laiko viskam: ir pasimokyti, ir susipažinti su įdomiais žmonėmis, ir sužinoti apie graikų kultūrą. Svarbiausia, kad visas tas dienas praleidome šauniame moterų kolektyve ir gavome daug teigiamų emocijų.“


Skip to content